„W całej ewolucji człowieka wyżywienie odgrywa największą rolę w jego życiu”
(prof. E. Pijanowski)
Profesor Eugeniusz Pijanowski – wybitny naukowiec, techno-log i analityk żywno-ści, profesor SGGW, twórca nauki o żywności w Polsce, organizator i pierwszy dziekan Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej SGGW w Warszawie, członek PAN. Jego dorobek naukowy obejmuje około 100 prac i podręczników, min „Ogólna technologia żywności”, „Zarys chemii i technologii mleczarstwa”.
Nasz Patron to nie tylko wybitny naukowiec, nauczyciel akademicki, wychowawca, ale przede wszystkim wspaniały człowiek i wielki przyjaciel młodzieży. Tak zapamiętali Go jego współpracownicy i uczniowie.
Profesor Pijanowski stanowi wzór etyczny dla młodzieży, dlatego każdego roku odbywa się Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie, który jest kultywacją tradycji i wartości wpisanych w działalność Eugeniusza Pijanowskiego - badacza i człowieka przez „duże C”.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły