W dniu 25 kwietnia 2017 r. odbył się szkolny konkurs hotelarski „Perfekcyjny Hotelarz” organizowany dla klas II i III technikum w zawodzie technik hotelarstwa.

„Perfekcyjnym Hotelarzem” w roku szkolnym 2016/2017 r. została Sylwia Skwarek z klasy II g, II miejsce zajęła Patrycja Krupińska z klasy III h i III miejsce Bieniecka Wioletta z klasy II h.

Nagrodą dla uczennic był kurs baristyczny.

Konkurs został zorganizowany przez Panią Anitę Jadczak i Pana Romana Runowieckiego.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły