16 i 17 marca 2017 r.  w Zespole Szkół Nr 21 odbył się VIII Turniej Zawodów m. st. Warszawy dla uczniów szkół gimnazjalnych pod hasłem: „Szkoła zawodowa – szkołą talentów, pasji i zainteresowań”.
 Nasza szkoła zaprezentowała zawód kelner,  który cieszy się aktualnie dużą popularnością na rynku pracy. Zaprezentowaliśmy szereg umiejętności praktycznych takich jak: serwis synchroniczny, serwis francuski i niemiecki, a także akrobatyczne „kręcenie tacą” w wykonaniu uczniów z klas kelnerskich. Gimnazjaliści mieli też możliwość zobaczyć, w jaki sposób przygotowuje się potrawy z wykorzystaniem serwisu angielskiego i różne metody parzenia herbaty.
Istotna okazała się informacja o możliwości uzyskania w trakcie nauki specjalistycznych certyfikatów potwierdzających zdobyte umiejętności w zawodzie baristy, barmana i hydrosommeliera.
Turniej spotkał się z dużym uznaniem młodzieży, nauczycieli i władz oświatowych. Nad całym przedsięwzięciem czuwała Dyrekcja ZSG wraz z nauczycielami obsługi kelnerskiej.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły