W dniu 9 lutego w naszej szkole odbyła się druga edycja programu kulturowego „Karnawał i karnawalizacja w kulturze europejskiej”. W trakcie programu zaprezentowane zostały umiejętności artystyczno-zawodowe uczniów, a nauczyciele ZSG oraz zaproszeni Goście przygotowali tematyczne wykłady, w których przedstawiono zarys dziejowy związany z obyczajowością ludyczną oraz  synkretycznym wykorzystaniem motywu walki postu z karnawałem.

Uroczystego otwarcia i zamknięcia II edycji projektu dokonała dyrektor Marzena Cieślak, a wykłady m.in. zaprezentowały panie Monika Stempień i Barbara Metter. W trakcie uroczystości Koło Teatralne wykonało kilka piosenek, w tym z udziałem uczniów z innego technikum. Był to prezent dla Stypendystów ZSG, którym wcześniej gratulowano wysokich osiągnięć w dziedzinach nauki i uzdolnień. W programie uczestniczyły również panie wicedyrekor - Elżbieta Fatyga i Marzena Niedośpiał.

Nad całością projektu. czuwała pani Ewa Skrońc-Bielak - lider szkolnego Zespołu Wspierania uzdolnionych.

Karnawalizacja – termin literaturoznawczy odwołujący się do ludowej kultury śmiechu i tradycji karnawału, oznaczający zawieszenie lub zakwestionowanie normalnie rządzących światem praw i oficjalnych hierarchii w ramach utworu literackiego. Pojęcie to zostało wprowadzone do nauki o literaturze przez Michaiła Bachtina w książce: Problemy poetyki Dostojewskiego w 1929 roku, a następnie rozwinięte w 1969 roku w pracy Twórczość Franciszka Rabelais'ego a kultura ludowa średniowiecza i renesansu.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły