JUBILEUSZ 80 – LECIA ISTNIENIA SZKOŁY ORAZ
35 – LECIA NADANIA IMIENIA PROFESORA EUGENIUSZA PIJANOWSKIEGO

TRWAJ CHWILO, JESTEŚ PIĘKNA!

 TRWAJ NA ZAWSZE!

Relacja fotograficzna

7 kwietnia 2017 roku świętowaliśmy w naszej Szkole Jubileusz 80 – lecia jej istnienia oraz 35 – lecia nadania imienia profesora Eugeniusza Pijanowskiego.

 Dzień ten stał się okazją do spotkań, wspomnień, podsumowania minionego czasu, naszych osiągnięć i sukcesów.

Uroczystości jubileuszowe zaszczycili swoją obecnością liczni Goście, wśród których znaleźli się m. in.

Pani Teresa Pijanowska – Urban, córka naszego patrona – gość honorowy;

 • Pani Mieczysława Nowotniak - Zastępca Dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy;
 • Pani Magdalena Cichostępska –Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU)
 • Pani Wioletta Górczak-Kutarba - główny specjalista w Biurze Edukacji w Departamencie Edukacji, Publicznej i Sportu;
 • Pani Barbara Krępska - Naczelnik Wydziału Szkół Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Ustawicznego Biura Edukacji m. st. Warszawy;
 • Pan Piotr Kazimierczak - Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy;
 • Pan Łukasz Kasprzak - Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście;
 • Pan Andrzej Kopaczewski - Naczelnik Wydziału Inwestycji Dzielnicy Śródmieście;
 • Pani Elżbieta Sadowska - Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów i Oświaty Dzielnicy Śródmieście;
 • Pan Andrzej Przybysławski - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Dzielnicy Śródmieście;
 • Pani Krystyna Gutkowska – Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW;
 • Pani Jadwiga Hamułka – Prodziekan ds. dydaktyki dla kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności SGGW;
 • Pan Robert Zaremba – Prodziekan ds. dydaktyki dla kierunku Gastronomia i Hotelarstwo SGGW;
 • Pan Jarosław Uściński – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni;
 • Pan Jan Polcyn – Prezes Grupy Dora Metal;
 • Pan Krzysztof Kobyłecki – Dyrektor Centrum Techniki Kulinarnej Grupy Dora Metal;
 • Pani Emilia Pomianowska – Dyrektor w firmie Selgros;
 • Pan Bartłomiej Szmajdziński – Dyrektor w firmie Orbis;
 • Pani Maria Chludzińska - Dyrektor w Hotelu Marriot;
 • Pani Anna Knight - Dyrektor w Hotelu Hilton;
 • Pani Barbara Jurkowska- Przewodnicząca Pracowników Oświaty i Wychowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Warszawa Śródmieście;
 • Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, przedstawiciele pracodawców, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele,
 • absolwenci Szkoły.

W trakcie uroczystości nasza Szkoła uhonorowana została przez Urząd Marszałkowski odznaczeniem Pro Mazowia, a dwie nauczycielki otrzymały Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Śródmieście.

Pan Burmistrz Piotr Kazimierczak uhonorował Panią Ewę Skrońc- Bielak oraz Panią Elżbietę Wodzyńską nagrodą przyznaną z okazji Jubileuszu 80-lecia i 35-lecia nadania imienia oraz za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy przyznał  Pani dyrektor Marzenie Cieślak Odznakę Honorową im. Krystyny Krahelskiej za zasługi na rzecz edukacji varsavianistycznej młodzieży ZSG. Odznakę wręczyła Sekretarz TPW- pani Grażyna Dworakowska.

Dostojni Goście wyrażali uznanie i kierowali słowa podziękowania pod adresem Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Szkoły, za zaangażowanie, wytrwałość i pracę włożoną w wychowanie i kształcenie kolejnych pokoleń młodzieży.

Zaproszeni Goście otrzymali symboliczne prezenty, m. in. wydany specjalnie z okazji Jubileuszu Szkoły folder, prezentujący historię i osiągnięcia ZSG. O sukcesach Szkoły mówiły również panie Jolanta Kotkiewicz i Małgorzata Łukaszewska, prezentując ważne wydarzenia z historii naszej placówki.

Część artystyczna stała się okazją do zaprezentowania talentów naszych uczniów, zarówno artystycznych, jak i zawodowych.

Z gorącym przyjęciem ze strony Gości spotkały się zarówno synchroniczne pokazy obsługi gości, pokazy sztuki kelnerskiej i flairu, a także występy artystyczne naszej młodzieży. Ukoronowaniem uroczystości było stworzenie tzw. „Łańcucha pokoleń ZSG”, do którego dołączyli także nasi Goście.

Wielu wzruszeń dostarczyły uczestnikom Jubileuszu spotkania nauczycieli z emerytowanymi koleżankami
i kolegami w trakcie uroczystego obiadu w restauracji szkolnej. Obiad poprzedziło wręczenie pamiątkowych wazonów wieloletnim, zasłużonym pracownikom Szkoły.

Uroczyste obchody 80-lecia zakończyły się Zjazdem Absolwentów, który rozpoczęła serdecznym powitaniem Pani Dyrektor Marzena Cieślak.

Przybyli na spotkanie nauczyciele i absolwenci z różnych roczników mieli możliwość zapoznać się z sukcesami szkoły, obejrzeć wystawy, pokazy prezentacji, zajrzeć do starych kronik.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się fotografie i pamiątki zgromadzone w Izbie Pamięci ZSG.

Nasi Goście mieli także możliwość poczuć się przez chwilę ponownie uczniami – wielu z nich wzięło udział w lekcjach kulturowych, zawodowych, matematycznych i językowych prowadzonych przez naszych nauczycieli.

Powszechny podziw budził wyremontowany budynek Szkoły i nowoczesne pracownie zawodowe.

Zjazd zakończył się w późnych godzinach wieczornych.

Naszym Gościom serdecznie dziękujemy za to, że byli z nami w tym ważnym dniu, zaś szczególne podziękowania za pracę i serce włożone w przygotowanie Jubileuszu Dyrekcja Szkoły kieruje pod adresem:

Pani wicedyrektor Marzeny Niedośpiał (część zawodowo- kulturowa), Pani Ewy Skrońc- Bielak (część artystyczna), Pani wicedyrektor Jadwigi Wiśniewskiej, Pani kierownik Marii Morawskiej, Pani kierownik Anety Czarnoty – Kołcoń, Pani wicedyrektor Elżbiety Fatygi, Pani Grażyny Wolnej-Nowodworskiej,
Pani Joanny Jędrychowicz, Pana Grzegorza Skierkowskiego, Pani Małgorzaty Łukaszewskiej, Pani Jolanty Kotkiewicz, Pani Elżbiety Zarębskiej, Pani Katarzynie Goliszewskiej-Szadury, Pani Sylwii Kozak, Pani Lidii Łojek, Pani Ilony Leszczyńskiej, Pani Teresy Witek, Pani Beaty Roth, Pani Anny Mirończuk, Pani Sylwii Lewandowskiej, Pani Magdaleny Izbickiej, Pana Dominika Orłowskiego, Pani Marii Dzięcioł, Pani Elżbiety Wodzyńskiej, Pana Marcina Rakowicza, Pani Grażyny Piątkowskiej, wszystkich nauczycieli Warsztatu Szkolnego oraz innych nauczycieli biorących udział w przygotowaniach, pracowników administracji i obsługi oraz MŁODZIEŻY.

 

 

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły