27 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczysta XV edycja sesji kulturowo-historycznej, utrzymana w twórczym klimacie literackiej biesiady stanisławowskiej zwanej „Obiadem czwartkowym”, w trakcie którego są (od lat) odkrywane kolejne kulturowe „tajemnice” Warszawy.

Relacja fotograficzna w galerii

Sesja stanowiła symboliczną kontynuację programu edukacyjnego „W kręgu tajemnic dawnej Warszawy”, zapoczątkowanego kilkanaście lat temu we współpracy z historykiem sztuki, panią Marią Szypowską, pod patronatem Biura Edukacji M.st. Warszawa, a obecnie na stałe wpisanego w działalność patriotyczno-kulturową ZSG. Na uroczystość tradycyjnie zostali zaproszeni przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy - pani Grażyna Dworakowska, sekretarz TPW, pani Marzena Grochowska, prezes honorowa TPW, wiceprzewodnicząca Komisji Młodzieżowej TPW oraz pani Małgorzata Wojtatowicz, członek Prezydium ZG TPW, przewodnicząca Komisji Młodzieżowej TPW, przewodnik turystyki miejskiej i autorka podręczników szkolnych. Zaproszeni zostali również pracownicy naukowi, przedstawiciele studentów IKP UW, działacze społeczni, varsavianiści i zaprzyjaźnieni warszawiacy. W konferencji uczestniczyli również nauczyciele i pracownicy ZSG, uczniowie ZSG oraz uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych nr 98 w Warszawie. Chociaż nie wszyscy mogli przybyć, przesłali jednak swoje wystąpienia, które w trakcie konferencji odczytali uczniowie.

XV edycję konferencji uroczyście otworzyła Dyrektor Marzena Cieślak, witając serdecznie Gości, nauczycieli i uczniów szkoły. Nad całością projektu czuwała koordynator edukacji kulturowej (KEKS) - lider Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych WARS I SAWA, pani Ewa Skrońc-Bielak. Nad przebiegiem konkursu kulturowo-zawodowego o charakterze ekologicznym „Fantazja z sernikiem w tle” i prezentacją umiejętności uczniów w Studiu Kulinarnym czuwały panie Katarzyna Goliszewska i Lidia Łojek.
•    W skład Jury konkursu wchodziły panie wicedyrektor ZSG. Głównym sędzią była pani dyrektor Marzena Cieślak. Wyniki zostaną wkrótce ogłoszone, a nagrody wręczone w trakcie uroczystej Alei Gwiazd w czerwcu 2017 roku.
Program uroczystości przedstawiał się następująco:
Scenariusz szkolnego Dnia Kultury tzw. Obiad Czwartkowy- Dzień Kultury-Dzień Ziemi
p.t. „O czym mówią warszawskie parki i ogrody”,
•    Uroczyste otwarcie Konferencji - dyr. Marzena Cieślak
•    Prezentacja założeń projektu edukacyjnego - Ewa Bielak i Koło Dziennikarskie
•    „Kiedy znów zakwitną białe bzy… czyli literackie historie oraz tajemnice ogrodów i parków warszawskich – cykl warsztatów oraz wycieczek miejskich dla uczniów technikum gastronomiczno-hotelarskiego.”
•    Konferencja kulturowo-historyczna (wykłady zaproszonych Gości, nauczycieli , uczniów oraz artystyczne prezentacje uczniów)
•    Prezentacja umiejętności uczniów w Studiu Kulinarnym „Fantazja z sernikiem w tle - konkurs kulturowo-zawodowy
•    XV Warszawski Obiad Czwartkowy Króla Stanisława Augusta w Restauracji Szkolnej pt. „Obiad warszawski w parkowej altanie” w wykonaniu uczniów klasy II c

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły