6 i 7 marca 2018 r., w Zespole Szkół nr 21 przy ul. Saskiej 78, odbył się IX Turniej Zawodów. Jego celem było praktyczne zaprezentowanie szkół technicznych, aby pogłębić wiedzę młodzieży dotyczącą możliwości kształcenia w różnych zawodach oraz zachęcić uczniów klas gimnazjalnych do podjęcia nauki w technikach zgodnych z ich zainteresowaniami i pasjami.
W trakcie tegorocznego Turnieju zaprezentowano 18 atrakcyjnych zawodów z przyszłością, nauczanych w warszawskich technikach. Nasi uczniowie, ubrani w profesjonalne stroje, w przygotowanej przez nich sali przedstawiającej elegancką recepcję luksusowego hotelu, opowiadali o zawodzie hotelarza, a także o profesji kelnera i barmana.
Przyszli technicy hotelarstwa chętnie odpowiadali na wszystkie pytania związane z teoretyczną i praktyczną stroną nauki w prezentowanym zawodzie. Udzielali także informacji dotyczących przedmiotów nauczanych w naszej szkole, praktyk w znanych hotelach oraz możliwości odnalezienia się na rynku pracy po ukończeniu szkoły.
Kulminacyjnym momentem prezentacji naszej Szkoły był pokaz pracy animatora czasu wolnego oraz pokaz profesjonalnego kręcenia tacami przez naszych kelnerów, których występy spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i wywołały zachwyt publiczności.
Mamy nadzieję, że prezentacje pomogą młodzieży kończącej gimnazjum w podjęciu trafnej decyzji dotyczącej wyboru przyszłej szkoły.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły