PISARZ, DRUKARZ, KSIĘGARZ – bez nich by nie było książek


W dniach 9 -17 kwietnia 2018 r.  w bibliotece szkolnej odbywały się zajęcia dla uczniów klas 1c, 1e, 1f oraz 1j TGH, którzy wraz ze swoją polonistką  - panią Ewą Bielak, w ramach zajęć z wiedzy o kulturze, mogli bliżej poznać pracę twórców, wydawców i dystrybutorów książek.
Młodzież obejrzała między innymi wywiady z Katarzyną Bondą, Markiem Krajewskim i Remigiuszem Mrozem. Pisarze zdradzili nieco swoich warsztatowych tajemnic. Opowiadali, jak powstają ich książki, skąd czerpią inspiracje i jak zdobywają potrzebne informacje.


Z nagranego wywiadu przeprowadzonego z pracownikami księgarni można było się dowiedzieć, czym kierują się nabywcy książek, jakie mają oczekiwania wobec pracowników księgarni i w jaki sposób charakteryzują pozycje, których poszukują.

Z filmu prezentującego zawód drukarza nasi uczniowie dowiedzieli się, jakie predyspozycje powinni posiadać adepci tego zawodu, jaką wiedzę i umiejętności winni zdobyć oraz jakie mają możliwości pracy i kariery.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły