27 kwietnia pożegnaliśmy naszych tegorocznych absolwentów – uczniów klas czwartych. Uroczystości, która odbyła się w dużej sali gimnastycznej, przewodniczyła pani dyrektor Marzena Cieślak. Poza głównymi bohaterami tego dnia, czyli czwartoklasistami, uczestniczyły w niej również panie wicedyrektorki: E. Fatyga, M. Niedośpiał, J. Wiśniewska i K. Izdebska-Gawrych, wychowawcy klas, a także uczący tam nauczyciele oraz rodzice uczniów.
Po przemówieniu pani dyrektor, wręczono podziękowania wychowawcom, którzy wspierali swoich podopiecznych podczas czteroletniego okresu nauki w naszej szkole. W imieniu tych ostatnich głos zabrała pani K. Kopyt. Następnie podziękowanie dla nauczycieli i uczniów wygłosił przewodniczący Rady Rodziców - pan Olaf Wojak. Swoich starszych kolegów pożegnali też uczniowie klas trzecich. Najlepsi spośród naszych absolwentów uzyskali tytuł Oskara Zawodowego, otrzymali listy gratulacyjne, rekomendacyjne, pochwalne. Nagrodzono i wyróżniono również osoby, które uzyskały osiągnięcia artystyczne oraz zdobyły sukcesy sportowe. Zostali też uhonorowani rodzice najlepszych uczniów – wręczono im listy gratulacyjne i podziękowania. Uroczystość, jak co roku, uświetniły występy młodszych kolegów i koleżanek – Szkolne Koło Teatralne „Wóz Tespisa” pod opieką pani E. Bielak, a także tegoroczni maturzyści, członkowie koła artystycznego.
Uczniowie, którym przyznano tytuł Oskara Zawodowego:
Robert Nicewicz – kl. 4c
Łukasz Floriańczyk – kl. 4c
Alicja Kaczor – kl. 4c
Grzegorz Zych – kl. 4c
Magdalena Miszczuk – kl. 4e
Krzysztof Kuklewski – kl. 4e
Bartłomiej Olesiński – kl. 4f
Natalia Młynarczyk – kl. 4h
Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Następnie pani dyrektor Marzena Cieślak życzyła wszystkim absolwentom powodzenia i osiągnięcia jak najlepszych wyników podczas zdawania egzaminu maturalnego.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej w galerii

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły