Drodzy uczestnicy KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PT. CHRISTMAS TRADITIONS IN THE USA, GREAT BRITAIN, CANADA AND AUSTRALIA. Poniżej znajdziecie ostatnią partię materiału, która pozwoli wam przygotować się do konkursu. Enjoy :-)

1. Where does Mummering tradition take place?
2. What is a different name for a tradition of Mummering?
3. What do people in the province of Quebec celebrate at the end of the Christmas season, January 6th?
4. How do we say Happy/Merry Christmas in a Scottish dialect?
5. What is the main Christmas Meal eaten on Christmas Day in England?
6. Give the names of popular Christmas desserts in the UK.
7. What is the origin of the word Hogmanay?
8. In England it is sometimes said that a stranger who comes through the door and carries a lump of coal will bring good or bad luck?
9. Give 4 titles of British Christmas songs.
10. What are Chrismons?
11. Where did the Boxing Day start?
12. Who wrote the Jingle Bells song?


Organizatorzy konkursu: Bogusława Godlewska, Małgorzata Jaroszewska, Sylwia Chilińska

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły