2 września 2019 roku w ZSG im. prof. E. Pijanowskiego odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie pani Dyrektor Marzeny Cieślak, która skierowała ciepłe i serdeczne słowa do młodych ludzi i  ich nauczycieli. Wyraziła nadzieję, że uczniowie będą osiągać wysokie wyniki w nauce i odnosić sukcesy w konkursach i olimpiadach. Zapewniła, że mogą liczyć na wsparcie całej  społeczności szkolnej w realizacji pozytywnych i twórczych działań a Dyrekcja i nauczyciele dołożą wszelkich starań, aby mogli zdobyć solidny warsztat zawodowy, gruntowną wiedzę ogólną i potrzebne umiejętności.
Nauczycielom Dyrektor Naczelna życzyła jak najmniej kłopotów i problemów, dużo zdrowia, wytrwałości, sukcesów i wielu powodów do satysfakcji, pracownikom administracji – spokojnej i efektywnej pracy, a rodzicom – zadowolenia ze swoich dzieci i dobrej współpracy ze szkołą.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły