Po-myślisz?  Szkolny konkurs filozoficzny.

Nawiązując do własnego doświadczenia, do tekstów kultury, filmu, sztuki teatralnej - rozwiń jedną z poniższych myśli.

Co jest ważne: jasność i logika wywodu, bogactwo języka, nawiązania (celność).

Objętość pracy: 2 strony A4 (czcionka Times New Roman 13, interlinia 1,5).

Pracę należy dostarczyć p. Annie Lorek-Maciejuk lub p. Ewie Skrońc – Bielak do 10.12.2019

„To nie dobrobyt czyni nas szczęśliwymi, lecz dobroć i sposób widzenia własnego życia. I jedno i drugie zawsze zależy od nas samych: człowiek zawsze może być szczęśliwy, jeśli tylko tego chce, i nikt nie jest w stanie mu przeszkodzić”.

Aleksander Sołżenicyn

„Przyjaźń jest czymś najkonieczniejszym; bo bez przyjaciół nikt nie mógłby pragnąć żyć, chociażby posiadał wszystkie inne dobra (…). Przyjaźń jest jednak nie tylko czymś koniecznym, ale też czymś moralnie pięknym; bo chwalimy tych, co skłonni są do zawierania przyjaźni, a posiadanie wielkiej liczby przyjaciół uchodzi powszechnie za coś pięknego”.

Arystoteles

„Jeśli porównujesz się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie. Ciesz się swoimi osiagnięciami, jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakkolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu”.

Max Ehrmann

 

 

 

 

 

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły