Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Mając na uwadze edukację, kształtowanie postaw, dbałość o zdrowie nie tylko fizyczne, ale i psychiczne uczniów, proponujemy zajęcia TUS-Trening umiejętności społecznych online. Efektywność proponowanych zajęć w obszarze nauki umiejętności, a tym samym zapewnienia komfortu bycia i zdrowia psychicznego została potwierdzona naukowymi podstawami  A. P.Goldstein 2001 –Skillstreaming – kształtowanie umiejętności ucznia, Instytut Amity.

W związku z powyższym postanowiłyśmy opracować program dostosowany do nauczania zdalnego. Przygotowałyśmy cykl, który ma na celu  rozwój osobisty ucznia. Uczniowie często słyszą w szkole od nauczycieli, wychowawców i pedagogów i psychologów, że jednym z celów, jakie stawiamy sobie jest kształtowanie określonych postaw. Oprócz celu, jakim jest ukończenie szkoły, nauka zawodu, pomyślne zdanie egzaminu zawodowego, bardzo ważne jest opanowanie takich kompetencji jak:

- umiejętność współpracy w zespole, zarządzanie czasem,
- szacunek do siebie i innych, umiejętność wyrażania swojego zdania,
- wyznaczanie sobie celów,
- świadomość swoich mocnych stron i kształtowanie poczucia własnej wartości,
- stawanie się dobrym członkiem zespołu

Wychodząc naprzeciw uczniom w obecnej sytuacji, proponujemy spotkania za pomocą platformy internetowej Microsoft Office 365. Z przyjemnością informujemy, że w aplikacji Tems powstał już pierwszy Zespół TUS, którego odbiorcami jest jedna z klas pierwszych. Realizacja zajęć przyczyni się do rozwoju osobistego, podniesienia umiejętności zarządzania sobą i podniesienia poziomu samooceny. Dodatkowym atutem jest świadomość zdobycia wiedzy bezcennej nie tylko w relacjach rówieśniczych, ale także pożądanej na rynku pracy przez pracodawców. Ukończenie cyklu zajęć jest równoznaczne z uzyskaniem pisemnego potwierdzenia odbycia programu kształtowania umiejętności. Przypominam, że takie potwierdzenia można już umieścić w swoim CV, a wiedzą dzielić się podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą.

Uczniowie mogą zgłaszać chęć udziału w Treningu do pedagogów szkolnych – można pisać  za pomocą Librusa oraz platformy Microsoft Office 365. Dla zainteresowanych utworzymy nowy Zespół TUS w aplikacji Teams.

 Poniżej znajdziecie Państwo prezentacje dotyczące zarządzania czasem, rozwiązywania konfliktów i pozytywnego nastawienia. Kolejne materiały już wkrótce!

Życzymy zdrowia i pogody ducha

Pedagodzy ZSG

Wyznaczanie sobie celów

Rozwiązywanie konfliktów

Zarządzanie czasem

Pozytywne nastawienie

 

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły