Praktyki 2017

Sesja Patriotyczna

I miejsce w DORAM

Inauguracja

Kongres

Olimpiada

Ślubowanie

Kuchnia Włoska

Turniej

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły