1 września 2022 r. – początek roku szkolnego 2022/2023

28 kwietnia 2023 r. – zakończenie zajęć w klasach czwartych TGH

23 czerwca 2023 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

I  okres w klasach 1-3

1 września 2022 – 20 stycznia 2023 r.    

II okres w klasach 1-3

23 stycznia  2023 – 23 czerwca 2023 r.   

I okres w klasach  4

1 września 2022 – 16 grudnia 2022 r.

II okres w klasach 4

19 grudnia 2022 – 28 kwietnia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

13  – 26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6  – 11 kwietnia 2023 r.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

Dni ustawowo wolne od pracy

1 listopada 2022 /wtorek/

Wszystkich Świętych

11 listopada 2022 r. /piątek /

Święto Niepodległości

6 stycznia 2023 r. /piątek/

Trzech Króli

1 maja 2023 /poniedziałek/

Święto pracy

3 maja 2023 r. /środa/

Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca 2023 r. /czwartek/

Boże Ciało

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów

Na podstawie §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730)

 

oraz Rozporządzenia MEiN z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1810)

 

31 października 2022 r. /poniedziałek/

Dzień przed Wszystkich Świętych

9 stycznia 2023 r.

Część praktyczna  egzaminu zawodowego

10 stycznia 2023 r.

Część pisemna egzaminu zawodowego

2 maja 2023 r. /wtorek/

Dzień przed Świętem 3 maja

4 maja 2023 r. /czwartek/

Egzamin maturalny z języka polskiego

5 maja 2023 r. /piątek/

Egzamin maturalny z języka angielskiego

8 maja 2023 r.

Egzamin maturalny z matematyki

9 maja 2023 r.

Egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony


 

 

Terminy wystawiania nieklasyfikowań oraz przewidywanych ocen rocznych i końcowych

Do 5 grudnia 2022 r.

klasy 4 TGH /oceny z przedmiotów zawodowych/

Do  9 stycznia 2023 r.

klasy 3 TGH – technik hotelarstwa /oceny z przedmiotów zawodowych/

Do 17 kwietnia 2023 r.

klasy 4 TGH

Do 12 czerwca 2023 r.

klasy 1-3 TGH i BSG

 

Zebrania Rady Pedagogicznej

30 sierpnia 2022 r. /wtorek/

Podsumowanie roku szkolnego 2021/22

31 sierpnia 2022 /środa/

Organizacja roku szkolnego 2022/23

8 września 2022 r. /czwartek/

Organizacja roku szkolnego 2022/23

5 grudnia 2022 r. /poniedziałek/

Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych klas 4 TGH - oceny końcowe

13 grudnia 2022 r. /wtorek/

Klasyfikacja śródroczna i końcowa klas 4 TGH

10 stycznia 2023 r. /wtorek/

Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych klas 3 TGH – technik hotelarstwa

17 stycznia 2023 r. /wtorek/

Klasyfikacja śródroczna i roczna  klas 1-3

24 stycznia 2023 r. /wtorek/

PODSUMOWANIE I  OKRESU

18 kwietnia 2023 r. /wtorek/

Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych klas 4 TGH

25 kwietnia 2023 r. /wtorek/

Klasyfikacja końcowa klas 4 TGH

13 czerwca 2023 r. /wtorek/

Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych klas 1-3

19 czerwca 2023 r. /poniedziałek /

Klasyfikacja roczna klas 1-3

23 czerwca 2023 r. /piątek/

PODSUMOWANIE ROKU

 

Zebrania z rodzicami

8 września 2022 r. /czwartek/

Zebranie organizacyjne –  wszystkie klasy
- informacja o Statucie, regulaminach, wymaganiach edukacyjnych

8 listopada 2022 r. /wtorek/

Zebranie informacyjne - wszystkie klasy 

6 grudnia 2022 r. /wtorek/

Klasy 4 -  przewidywane oceny końcowe i nkl z przedmiotów kończących się

10 stycznia 2023 r. /wtorek/

Klasy 3 TGH - technik hotelarstwa przewidywane oceny roczne i nkl

24 stycznia 2023 r. /wtorek/

Wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej

18 kwietnia 2023 r. /wtorek/

Klasy 4 - oceny przewidywane i nkl

pozostałe klasy - zebranie informacyjne

13 czerwca  2023 r. /wtorek/

Klasy 1-3  oceny przewidywane i nkl