olimpiada

XXII Ogólnopolska Olimpiada  Wiedzy  o  Żywieniu  i  Żywności

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i żywności ma zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu  i  Żywności,  której  finał  zostanie  rozegrany  w Lublinie – mieście historycznym i bogatym w zabytki. Tematyka wiodąca tegorocznej edycji dotyczyć będzie owoców  i warzyw oraz ich przetwórstwa i roli w żywieniu człowieka.  

 Warzywa i owoce zajmują ważne miejsce w piramidzie żywieniowej, gdyż są źródłem wielu cennych składników odżywczych i substancji o działaniu prozdrowotnym.  Jak wykazują  najnowsze  badania,  jest  to  grupa  żywności najściślej  związana  z  profilaktyką  chorób  dietozależnych,  takich  jak  choroby układu  krążenia  i  nowotwory. 

Dlatego  częste  spożywanie  warzyw  i  owoców  w formie   surowej   lub   przetworzonej   jest   podstawowym   wyznacznikiem prawidłowego  sposobu  żywienia.  Upowszechnianie  wiedzy  na  ten  temat  wśród młodych ludzi i odpowiednie kształtowanie  zwyczajów żywieniowych ma bardzo duże  znaczenie  dla  ich  zdrowia  teraz  i  w  przyszłości.  Celowi  temu  służą różnorodne  programy  edukacyjne,  takie  jak: „Owoce  i  warzywa  w  szkole”,  „5 razy  warzywa  i  owoce”  itp.  

Link do strony: http://www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl/

Informator o XXII Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności na rok szkolny 2017/2018
Informator należy pobrać ze strony. 
pobierz

Regulamin, program i harmonogram Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
pobierz

Zgłoszenie szkoły do udziału w  Olimpiadzie  Wiedzy o Żywieniu i Żywności pobierz formularz

Protokół z eliminacji szkolnych Olimpiady  Wiedzy o Żywieniu i Żywności pobierz formularz

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły