Jesteśmy dumni! Po  raz kolejny nasz uczeń, Łukasz Floriańczyk otrzymał Stypendium Prezydenta m.st. Warszawy „SAPERE AUSO” za wybitne osiągnięcia w nauce.
Wyróżnienia zostały uroczyście wręczone podczas ogólnomiejskiej gali, która odbyła się 14 listopada 2017 r. w siedzibie Centrum Nauki Kopernik.
Dyrektor Marzena Cieślak gratuluje uczniowi i nauczycielom, którzy przyczynili się do wspaniałego sukcesu.

Poniżej sylwetka stypendysty.

 

  Łukasz Floriańczyk - uczeń klasy IV Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego Nr 1 o specjalności technik żywienia i usług gastronomicznych, uzdolniony nie tylko zawodowo. Zdobywa laury w licznych konkursach, m.in. zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym dla szkół gastronomicznych „Drób na Polskim Stole”. Rok 2017 przyniósł mu ogromny sukces - tytuł laureata Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku gastronomia. W tym roku odbył także praktyki zagraniczne w Niemczech w ramach projektu „Trening czyni mistrza – praktyki zagraniczne szansą na lepszy start w dorosłe życie” i otrzymał stypendium w ramach projektu unijnego „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Godnie reprezentuje szkołę w konkursach oraz imprezach gastronomicznych.

Link do artykułu na stronie Biura Edukacji

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły