W dniu 5 lutego 2018 r. w naszej szkole odbyła się konferencja kulturowo-patriotyczna na temat kultury i literatury kresów, dotycząca twórczości Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza oraz innych twórców. Tematyka wykładów i pokazów nawiązywała do  Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 . Punktem kulminacyjnym było  rozdanie nagród za udział w konkursie literackim o tematyce varsavianistycznej, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy (TPW) przy współudziale Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej im. Marii Szypowskiej (CEVA).

Konferencję rozpoczęła Pani Dyrektor Marzena Cieślak, która powitała Gości (przybyłych do naszej szkoły wraz z nagrodzonymi uczniami) oraz całą społeczność ZSG, tłumnie zgromadzoną w sali szkoły. Dyrektor Marzena Cieślak wygłosiła wykład na temat pojęcia wielokulturowości oraz poszanowania wspólnego dziedzictwa narodowego w kontekście przypadających rocznic, a także obowiązków każdego młodego Polaka. Specjalnie dla pani Dyrektor została wykonana piosenka o charakterze „kresowym” (szkolny zespół muzyczny stworzony przez p. Ewę Bielak). Do wspólnego śpiewu znanej pieśni dołączyła się „cała sala”, czyli ok. 160 zgromadzonych uczniów i nauczycieli.

Następnie p. Monika Stempień wygłosiła wykład na temat pojęcia kresowości i przybliżyła istotne fakty oraz wydarzenia historyczne z nim związane. Po wystąpieniu Pani Moniki Stempień uczniowie przenieśli się w magiczny świat kultury romantycznej. Wykład p. Ewy  Bielak zawierał informacje na temat dzieł romantycznych, założeń romantyzmu, kultury ludowej i odnosił się głównie do twórczych tendencji naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza oraz jego dzieł, w których istotną rolę odgrywała ludowość, zakładająca mistyczne uznanie dla praw natury. Pani Elżbieta Zarębska przedstawiła wykład na temat Czesława Miłosza i jego twórczości w kontekście podobieństw i odwołań twórcy do natury w utworach poetyckich i prozatorskich.
Następnie p. Sławomir Rybkowski wygłosił wykład na temat przyrody Podlasia i Puszczy Białowiejskiej. Była to niekonwencjonalna i ciekawa lekcja geografii, Następnym wykładem była wypowiedź i prezentacja p. Anny Mirończuk, która… pochodzi z Podlasia. W trakcie wypowiedzi p. Mirończuk pokazała stworzony przez siebie szlak turystyczny, przedstawiła miejsca warte uwagi, tradycje i zwyczaje tamtego rejonu. Był to kolejny powód, aby zaznajomić się z ciekawostkami i informacjami na temat Podlasia. Dodatkiem do wykładów były artystyczne występy muzyczne zespołu uzdolnionych uczniów prowadzonych przez Panią Ewę Bielak.
Po wykładach nastąpiło rozdanie nagród w Konkursie Literackim Towarzystwa Przyjaciół Warszawy ,,Legendy Warszawskie". Nagrody zostały rozdane przez Panią Małgorzatę Wojtatowicz i Panią Grażynę Dworakowską - przedstawicielki TPW.
Na koniec na wszystkich zgromadzonych czekał poczęstunek inspirowany kulturą kresową, przygotowany przez Panią Lidię Łojek, Panią Katarzynę Goliszewską oraz uczniów ZSG, a goście zostali zaproszeni do szkolnej restauracji na prezentację projektu zawodowego "Podlasie w kulturze smaku i natury". Grupę uczniów uzdolnionych zawodowo przygotował do pokazu p. Tomasz Pietrzak. Uczniowie klasy III c pod kierunkiem swego nauczyciela przygotowali dania inspirowane tradycjami Podlasia, które zostały wykonane na bazie oryginalnych, regionalnych receptur.

Przybyli Goście wyrazili swe uznanie dla twórczego projektu przeprowadzonego metodami aktywizującymi.

Poniżej harmonogram konferencji:

Harmonogram dnia

„ALEJA GWIAZD” - KARNAWAŁ I KARNAWALIZACJA W KULTURZE POLSKIEJ

CZYLI W WIELOKULTUROWYM SALONIE MICKIEWICZA I MIŁOSZA - KONFERENCJA KULTUROWO-PATRIOTYCZNA

Cz.1 - Kultura Kresów

Treści  rocznicowe:

 1. Rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego

Celem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (ERDK 2018) jest zachęcenie jak największej liczby osób do odkrywania i poznawania europejskiego dziedzictwa kulturowego jako wspólnego dobra oraz do wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej europejskiej rodziny.

Cel konferencji: przekazanie uczniom wiedzy na temat narodów i grup etnicznych, w ramach uświadomienia wielokulturowości Polski – od  RzeczYpospolitej Obojga Narodów po współczesność.

 1. 120 rocznica odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza (24.12.1898).
 2. 80 rocznica otwarcia Muzeum Narodowego w swojej stałej siedzibie – wystawa „Warszawa wczoraj, dziś i jutro.”
 3. Projekt Warsa i Sawy - Szkoła Niepodległa: Polskie drogi do niepodległości (Mitologia narodowa oraz historia dążeń Polaków do niepodległości.)

 Harmonogram działań

Lekcja 1

 • Oficjalne otwarcie Konferencji przez dyrektor Marzenę Cieślak.
 • Przedstawienie zapowiedzianych Gości
 • Wykład inaugurujący - Pojęcie kresów w świadomości społeczeństwa polskiego. (Monika Stempień)
 • Mickiewiczowskie pojęcie narodu i kultury ludowej - między Soplicowem, Wilnem i wielokulturową Warszawą (Ewa Bielak)
 • Akcent artystyczny (Koło Teatralne)

Lekcja 2

 • Miłosza spojrzenie na naturę czyli kulturowe mosty twórcy z Litwy ( Elżbieta Zarębska)
 • Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Podlasia (Sławomir Rybkowski)
 • Kultura w słowie i smaku zaklęta - tradycje natury podlaskiej (Anna Mirończuk, Koło dziennikarskie)
 • Akcent artystyczny (Koło Teatralne)

Lekcja 3

 • Uroczysta prezentacja uzdolnionych uczniów ZSG - „Aleja Gwiazd” (Dyrekcja ZSG)
 • Uroczyste rozdanie nagród w Konkursie Literackim Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Legendy warszawskie. (Małgorzata Wojtatowicz, Grażyna Dworakowska)
 • Akcent artystyczny.
 • 15 - Poczęstunek kresowy dla uczniów (Katarzyna Goliszewska, Lidia Łojek)
 • Podlasie w kulturze smaku i natury (Tomasz Pietrzak, klasa III c) projekt w Restauracji szkolnej - dla zaproszonych Gości.

  Autor: Koło Dziennikarskie ZSG

 

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły