24 września w naszej szkole odbyła się V edycja konkursu ,,Techniki Rozdrabniania Warzyw i Owoców”.  Konkurs skierowany był do uczniów klas drugich, którzy musieli wykazać się doskonałą znajomością nazw rozdrabniania warzyw i owoców, takich jak: concasse, julienne, vichy, chiffonade, brunoise, noisettes, paysanne, batonnets oraz wielu innych. Oprócz tego uczestnicy zmierzyli się z praktyką, czyli  precyzyjnym wykonaniem poszczególnych zadań polegających na  określonym sposobie rozdrabniania.

Nad przebiegiem konkursu czuwało profesjonalne jury, które oceniało: przygotowanie mis en place, estetykę podania, higienę pracy oraz dobór surowca do odpowiedniej  techniki  rozdrabniania.

Spośród wszystkich uczestników biorących udział w turnieju jury wyłoniło najlepszych:

I miejsce - Jakub Szewczyk kl II c T

II miejsce - Dominika Rucińska kl II c T

III miejsce – Michał Karczewski kl II f T

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału i gratulujemy zwycięzcom!!!

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły