Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku,
teraźniejszości ani prawa do przyszłości.                 
                                                                                                                         
Józef Piłsudski

Podobnie jak w latach ubiegłych ważnym elementem pracy naszej szkoły jest szeroko rozumiana edukacja historyczna, patriotyczna i varsavianistyczna. Działania, których celem jest wychowanie naszej młodzieży  do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych realizowane są w codziennej pracy nauczycieli na lekcjach języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, ujęte zostały również w planach pracy wychowawców klas.

Nie brakuje także działań o charakterze miejskim, ogólnoszkolnym, planowanych i realizowanych wspólnie przez nauczycieli z różnych zespołów przedmiotowych. Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej im. M.Szypowskiej w Zespole Szkół Gastronomicznych było współorganizatorem miejskiej uroczystości o charakterze patriotyczno-kulturowym "Patriotyczny wrzesień- 80-lecie wybuchu wojny", w trakcie której dokonano uroczystego wmurowania kamienia poświęconego pamięci poetów Apokjalipsy spełnionej. Uczniowie szkoły pod kierunkiem pani Ewy Skrońc-Bielak i Joanny Grabowskiej-Górniak przygotowali literacko-muzyczny program artystyczny oraz prezentowali swoje referaty dotyczące życia i mtwórczości poetów-żołnierzy AK. W uroczystości brali udział przedstawiciele władz miasta, organizacji miejskich, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oraz społeczności lokalne i młodziez szkół warszawskich. CEVA realizuje również szkolny projekt "Kamienie na szaniec", którego celem jest kultywowanie historycznych miejsc oraz śladów działań wybitnych warszawiaków, którzy zasłużyli się w obronie Ojczyzny.

Tradycją naszej szkoły stały się już audycje historyczne prezentowane  przez radiowęzeł szkolny przy okazji ważnych uroczystości i rocznic. Ich autorką jest nauczycielka historii,  pani Monika Stempień. W tym roku szkolnym nasi uczniowie mieli już możliwość wysłuchania m.in. ciekawych pogadanek dotyczących okoliczności wybuchu II wojny światowej oraz zakończenia Powstania Warszawskiego.

Po raz kolejny  młodzież z dwóch klas ZSG uczestniczyła  w projekcie „Podróż pamięci”. Ta wspaniała lekcja historii, zorganizowana przez panią Monikę Stempień iMałgorzatę Łukaszewską, rozpoczęła się od wykładu dotyczącego „warszawskiego pierścienia śmierci”, czyli  masowych egzekucji dokonywanych przez Niemców w Warszawie i miejscowościach podwarszawskich w czasie II wojny światowej.

Ważnym elementem projektu stał się spacer po Cmentarzu Powstańców Warszawskich, w czasie którego nasi uczniowie w zadumie i skupieniu zapalili znicze pod pomnikiem Polegli Niepokonani oraz zwiedzanie  Cmentarza-Mauzoleum Martyrologii i Męczeństwa Narodu Polskiego w Palmirach. W miejscu tym, które stało się symbolem martyrologii inteligencji polskiej w okresie II wojny światowej nie mogło też zabraknąć pozostawionych przez młodzież ZSG zniczy pamięci.

Podsumowaniem projektu stanie się widowisko literacko-artystyczne Od Niepodległej do Niezłomnej, zaplanowane na początek listopada 2019 r.

80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej stała się także okazją do zorganizowania uroczystego apelu dla młodzieży - Warszawski Wrzesień, którego ważnym elementem był wykład dotyczący zagłady miasta w 1939 r. i ostatniej szarży kawalerii pod Marańcami. Nie mogło też zabraknąć  konkursu historycznego „II wojna światowa”, w  którym swoją wiedzę   sprawdzało ponad 100 uczniów. Organizatorami imprez byli: pani Ewa Skrońc-Bielak, pani Monika Stempień, pan Paweł Stadnicki oraz pani Joanna Falkowska.

Ważnym wydarzeniem, w którym biorą udział uczniowie ZSG jest także międzynarodowy  projekt „Krokus”, w którym uczestniczą wszystkie państwa Unii Europejskiej. Jego celem jest upamiętnienie dzieci, które zginęły podczas II wojny światowej. Krokusy zasadzone w końcu października na dziedzińcu szkolnym rozkwitną na wiosnę, przypominając o najmłodszych ofiarach wojny i Holocaustu.

Koniec października i początek listopada to tradycyjnie już okres, w czasie którego młodzież ZSG porządkuje groby, zapala znicze i składa wieńce na grobach patrona szkoły oraz zmarłych nauczycieli.

NASZA SZKOŁA PAMIĘTA
Link do artykułu dot. szkolnej konferencji Miasto-pamięci-warszawski-wrzesień-1939
Link do artykułu dot. imprezy miejskiej Patriotyczny-wrzesień-80-lecie-wybuchu II wojny światowej

Link do prezentacji Podróż Pamięci do Muzeum w Palmirach
Prezentacja
dotycząca sprawozdania z Apelu z okazji 11 listopada  “Od Niepodległej do Niezłomnej “

Relacja z gali patriotycznej upamiętniającej 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 101 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły