W radosnej, przedświątecznej  atmosferze pani Dyrektor Marzena Cieślak spotkała się z uczniami, którzy w bieżącym roku szkolnym otrzymali stypendia za osiągnięcia w nauce.

Szczególnie serdecznie Pani Dyrektor pogratulowała uczennicy klasy czwartej, Marcie Faryniarz, nagrodzonej już po raz kolejny stypendiami Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta m.st. Warszawy oraz  Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Z mazowieckiego program stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych skorzystają w tym roku także: Wiktoria Studzińska,   Patryk Rosłonek oraz Kamil Świercz   z klasy   IIIc BSG oraz Jakub Rąbkowski    z klasy   IVe,     Aleksy Kielak    z klasy  IVe,  Małgorzata Pracka   z klasy  IVc Martyna Ziółkowska     z klasy  IIIe oraz  Dominika Modrzewska    
z  klasy  IIIf  TGH. Opiekę nad stypendystkami i stypendystami sprawować będą panie: Magdalena Szatanek, Edyta Gulińska, Lidia Łojek, Dorota Zaręba oraz Agnieszka Pawlak-Zubka.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły