WIGILA-PAMIĘĆ SMAKÓW

W dniu 17 grudnia w naszej szkole odbył się finał konkursu kulinarno-kulturowego „Wigilia - pamięć smaków czyli wielokulturowe kulinarne tradycje rodzinne”, w którym wzięły udział wcześniej zakwalifikowane drużyny klasowe.

Patronat nad konkursem objęła Dyrektor Naczelna ZSG-Marzena Cieślak oraz Centrum Techniki Kulinarnej DORA-METAL.

Organizatorami konkursu byli: Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych, Zespół Promocji Szkoły, Zespół Promocji Ekologii oraz Rada Rodziców ZSG. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg i organizację konkursu byli: Edyta Gulińska, Ewa Bielak, Marzena Dymarska, Aleksandra Wojciechowska, Dominik Orłowski, Lidia Łojek, Anna Mirończuk i Marcin Rakowicz.

Fundatorami nagród byli: Rada Rodziców i CTK DORAM.

Celem  konkursu było promowanie i popularyzacja polskich tradycji wigilijnych oraz tradycji rodzinnych, wymiana przepisów i doświadczeń wśród uczestników konkursu, budowa więzi wśród lokalnej, wielokulturowej społeczności szkolnej, zbieranie receptur i przepisów celem przygotowania publikacji kulinarnej na stronie internetowej szkoły, a przede wszystkim integracja międzypokoleniowa.

Oceny prac dokonało  jury powołane przez organizatorów. Każda potrawa była oceniana w następujących kategoriach: smak potrawy, opis receptury, dekoracja i sposób podania, nakrycia podstawy (przestrzeni prezentacyjnej- stołu) , także sposób zaprezentowania potrawy przez dwóch przedstawicieli klasowych.

Wszystkie klasy zaprezentowały mistrzowską klasę w prezentacji i aranżacji stołów wigilijnych , a przygotowane potrawy odznaczały się wyjątkowym stylem, wpisanym w wielokulturowe tradycje europejskie., dlatego Jury miało ogromny dylemat w przyznaniu palmy pierwszeństwa. Ostatecznie okazało się, że MISTRZEM ESTETYKI I RETORYKI WIGILIJNEJ została klasa II b technikum, natomiast drugie miejsce zajęła klasa I apt, a trzecie miejsce zdobyła klasa I dpt. Nagrody zostały zaprezentowane przez dyrektor Marzenę Cieślak, przedstawiciela Dora Metal oraz Przewodniczącą Rady Rodziców, panią Sylwię Skolimowską.

Wszystkim biorącym udział serdecznie gratulujemy ,dziękując za wspaniałe doznania estetyczno-smakowe. Szukajcie swych relacji na FB szkoły!

 

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły