Główne działania określone w Koncepcji Pracy ZSG przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych.

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. /Albert Einstein/

Każdy obywatel Europy, powinien posiąść  8 kompetencji kluczowych niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego,
do bycia aktywnym obywatelem, do pełnej integracji społecznej i do zatrudnienia (zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r.) :

  1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
  2. Porozumiewanie się w językach obcych.
  3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne.
  4. Kompetencje informatyczne.
  5. Umiejętność uczenia się.
  6. Kompetencje społeczne i obywatelskie.
  7. Inicjatywność i przedsiębiorczość.
  8. Świadomość i ekspresja kulturalna.