Różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne, kulturalne i sportowe, łączące uczniowskie pasje zawodowe i zainteresowania kulturowe z wiedzą ogólną  sprawiły, że nasza Szkoła w ciągu ostatniej dekady otrzymała wiele nagród, wyróżnień, certyfikatów i medali.

2006 – Certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom”,

2007- Nagroda Prezydenta m. st. Warszawy za najlepsze wyniki matur wśród warszawskich szkół zawodowych 

2007 – Certyfikat „Uczniowie z klasą”,

2008 - Najlepszy wdrożony Program Wychowawczy w Warszawie,

2009 – Certyfikat  „Szkoła bez przemocy”,

2010 – Certyfikat „Szkoła z pomysłem na kulturę”,

2010 – Certyfikat  Programu wspierania uzdolnionych – „Wars i Sawa”,

2010 -  Certyfikat  „Szkoła bez przemocy”,

2011-  tytuł  „Szkoła odkrywców talentów”,

2011- Lider Edukacji Zawodowej – tzw. OSKAR ZAWODOWY ,

2011- Certyfikat  „Szkoła bez przemocy”

2012 - Uroczyste Odznaczenie im. Krystyny Krahelskiej przyznane ZSG;

2013 - przyznanie bezterminowego Certyfikatu dla szkół wspierających uzdolnionych „Wars i Sawa”;

2012 - 2016 - prowadzenie Kursów wiedzy o Warszawie oraz udział w całorocznym konkursie TPW i uzyskanie Certyfikatu Varsavianistycznej Szkoły;

2014 - Certyfikat „Dobrze Zaprojektowana Szkoła”;

2015 - ZSG „Promotor Ekologii - Przyjaźni Środowisku”;

2016 - Super Wena Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów dla ZSG

2016 - tytuł „Złotej szkoły” w rankingu czasopisma Perspektywy - pierwsze miejsce w Warszawie wśród techników o profilu gastronomiczno- hotelarskim i czwarte w grupie wszystkich techników warszawskich;

2016 - tytuł „Szkoły Sukcesu” w rankingu 25-lecia Edukacji Samorządowej;

2017- Certyfikat Rzecznika Praw Dziecka