W poniedziałek 5 września w bibliotece szkolnej już po raz kolejny zostało zorganizowane spotkanie w ramach akcji Narodowego Czytania. Tym razem czytaliśmy „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Na początku uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji na temat genezy ballad i ich znaczenia w historii literatury polskiej. Następnie czytali wybrane utwory, między innymi „Romantyczność”, „Panią Twardowską” i „Świteź”. Dodatkową atrakcję stanowiło wysłuchanie nagrania naszego noblisty Czesława Miłosza, który przeczytał „Lilije”.