Drogie Wychowanki!

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia! Zapraszamy Was do udziału w konkursie świątecznym organizowanym w ramach akcji „Od serca Dla serca” pod patronatem Kierownika Internatu ZSG im.prof. E.Pijanowskiego.

Celem konkursu jest szeroko pojęta edukacja plastyczna i kulturowa. Konkurs ma także sprzyjać pobudzeniu wyobraźni oraz kultywowaniu tradycji w okresie Świąt Bożego Narodzenia, a także wyrażaniu nastroju i uczuć związanych ze świętami oraz kształtowanie wrażliwości  prospołecznej.

Przesłane prace zostaną przekazane w formie upominku świątecznego seniorom z zaprzyjaźnionego  z Internatem ZSG, Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej w Warszawie. Kartki wraz z życzeniami będą cennym darem – świadectwem wrażliwości i troski o drugiego osoby w okresie „jesieni życia”, w tym wyjątkowo szczególnym czasie Narodzin Bożej Dzieciny.

 

REGULAMIN KONKURSU

1.Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej nie publikowanymi oraz nie przedstawianymi w Konkursach.

 1. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę Konkursową.
 2. Prace mają być wykonane według własnego projektu w dowolnej technice plastycznej  (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i inne) lub projektu graficznego wykonanego na komputerze.
 3. Prace powinny mieć format kwadratu o wymiarach 15 cm x 21 cm.
 4. Praca Konkursowa powinna być ciekawym i oryginalnym projektem kartki bożonarodzeniowej wraz z życzeniami świątecznymi.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Organizator wyłoni trzech głównych laureatów nagród oraz przyzna trzy wyróżnienia 
  do 21 grudnia 2020r.   
 2. Lista laureatów i wyróżnionych prac zostanie ogłoszona  po 21 grudnia 2020 roku na stronie internetowej ZSG im. prof. E.Pijanowskiego.           
 3. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody. Wszystkie prace zostaną
  umieszczone w multimedialnej galerii Internatu ZSG.
 4. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
  1. oryginalność;
  2. zgodność z tematem;
  3. estetyka;
  4. kompozycja. 

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH

1.Prace Konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem adresu Internatu ZSG z dopiskiem „Konkurs plastyczny na projekt kartki bożonarodzeniowej –  Od serca dla serca ” na adres Organizatora: Internat ZSG im.prof.E.Pijanowskiego ul.Poznańska 6/8, 00–680 Warszawa

2.Konkurs rozpoczyna się dnia 14/12/2020 roku i trwa do 18/12/2020 roku.

 1. Termin dostarczania prac mija 18/12/2020 roku.

 

 1. Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane.

 

 1. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi do dnia 21 grudnia 2020 roku.

 

 1. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu  ich autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonego egzemplarza pracy Konkursowej.

 

Dołącz do naszej akcji „Od serca dla serca” – nie zwlekaj, to właśnie jest Twój czas by zacząć być dla innych!! Bądź świątecznym promieniem dobra, rozświetlającym jesień życia, tych którzy już czas aktywności mają za sobą.