święto edukacji w internacie2020/ 2021 rok -  był szczególnie trudny  dla oświaty. Pandemia spowodowała, że nauczyciele musieli całkowicie zmienić sposób prowadzenia pracy, dostosowując go do trybu zdalnego.
 To był też bardzo trudny czas dla wszystkich uczniów, którzy byli pozbawieni przez długi czas kontaktów z rówieśnikami. Dlatego też w tym roku szkolnym a.d 2021/22, z ogromną radością mogliśmy  uroczyście świętować  w dniu 14 października niezwykle ważne wydarzenie jakim jest obchodzony na pamiątkę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku -  Dzień Edukacji Narodowej.

Święto to, jest okazją do wyrażenia wdzięczności dla nauczycieli za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z młodzieżą. Dlatego też, Koło Teatralne Internatu ZSG „Metanoia” przygotowało montaż filozoficzno – liryczny pt: „ Dysputa o Oświacie” by wyrazić swoim Pedagogom pełne szacunku wyrazy wdzięczności za poświęcanie swojej życiowej mądrości, cierpliwości, talentu i siły w kształtowanie przyszłości młodzieży.

 Na zakończenie programu artystycznego Pani Kierownik złożyła z tej okazji życzenia obecnym nauczycielom Internatu, kierując przesłanie by dalej z niegasnącą radością trwali w tej najszlachetniejszej misji, jaką jest zawód nauczyciela. Misja ta wymaga wiele wyrzeczeń i wytrwałości, ale dzięki byciu autorytetami dla młodych ludzi, przyczyniamy się do bycia dla tych wrażliwych jednostek powiernikami, towarzyszami i mentorami w drodze ku dorosłości.

święto edukacji w internacie

święto edukacji w internacie

święto edukacji w internacieświęto edukacji w internacie

święto edukacji w internacie