DEMOKRACJA W INTERNACIE ZSG – WYBORY DO SAMORZĄDU A.D. 2021/2022

wybory w internacieSpołeczność wychowanków INTERNATU KOEDUKACYJNEGO ZSG  rokrocznie na drodze demokratycznych wyborów wyłania spośród siebie liderów, którzy później stoją na straży samorządności. Ze względu na epidemię w minionym roku nie zostały wybrane nowe władze Samorządu, w tym roku wybory do Młodzieżowej Rady Internatu wzbudziły autentyczne zainteresowanie. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy wychowankowie, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród dwojga kandydatów: Zosia Szewczyk i Malwina Maśny.wybory w internacie Oczywiście zgodnie z dyscypliną formalną wybory zostały poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do samorządu przygotowali ciekawe plakaty promujące ich osobę oraz przedstawiające najważniejsze punkty programu, a także prowadzili bezpośrednie rozmowy z wyborcami, podczas których zachęcali do oddawania na nich głosów. Największym poparciem wśród uczniów cieszyła się Zosia Szewczyk ,  która została przewodniczącą. Niemałym powodzeniem cieszyła się Malwina Maśny – która została II przewodniczącą. Funkcję honorowego członka MRI powierzono – Izabeli Kazimierczak.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i pozostałym członkom samorządu. Życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz społeczności szkolnej.

wybory w internacie

wybory w internacie

wybory w internacie