FINAŁ KONKURSU CZYSTOŚCI  W INTERNACIE ZSG POD PATRONATEM PANI KIEROWNIK

„Gdzie ład, tam i harmonia; gdzie zaś harmonia, tam odpowiedni na wszystko czas…”
                                                                                                                                                 św. Ireneusz

konkursW  I semestrze roku szkolnym 2021/2022 został ogłoszony Konkurs Czystości pokoi mieszkalnych, którego organizatorem i honorowym patronem została Pani Kierownik Internatu – Barbara Jurkowska. Adresatami konkursu byli wszyscy wychowankowie Internatu ZSG. Konkurs przebiegał według ustalonego regulaminu i miał na celu kształcenie współodpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia, przestrzeganie podstawowych zasad utrzymania czystości, dbałość o estetykę.

 Z radością informujemy, że laureatami konkursu zostali wychowankowie  - wychowawczej grupy nr II pod kierunkiem nauczyciela – wychowawcy p. Jolanty Stefaniak:

- I Miejsce – Lena Słowińska i Elżbieta Słowińska

- II Miejsce – Grzegorz Król i Paweł Ciaś

- III Miejsce – Pola Selewoniuk i Natalia Boińska

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy okolicznościowe oraz cenne nagrody rzeczowe.

Wszystkim wychowankom należą się gratulacje i podziękowania za włożony wysiłek, współpracę i zaangażowanie. Już niebawem kolejna edycja tego wyjątkowego wydarzenia.
Pamiętajcie – każdy może zostać Mistrzem Czystości!

konkurskonkurs