Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,
aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,
którzy razem uczą się, działają…,
żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…,
żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się,
pilnował porządku i praworządności…
to nie tylko praca, ale i walka…
w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.

Janusz Korczak

 

 

24 października 2022 roku w naszym Internacie Koedukacyjnym ZSG odbyły się wybory  do Młodzieżowej Rady Internatu ZSG na rok szkolny 2022/23. Kandydaci ubiegający się o tę funkcję mieli okazję przedstawić swój program miedzy innymi  w postaci plakatów wyborczych prezentowanych na terenie Internatu ZSG, w social – mediach FB Internatu oraz zorganizowanych wiecach wyborczych spotykając się ze swoim elektoratem, w specjalnej strefie wyborczej, podczas których prezentowali swój program wyborczy. Akcja wyborcza wszystkich kandydatów była  powszechna i w  pełni profesjonalna.  W tym wyjątkowym dniu, będącym świętem demokracji i samorządności wszyscy wychowankowie Internatu głosowali na uprzednio przygotowanych kartach do głosowania zawierających nazwiska zgłoszonych kandydatów. Wyborcy głosowali przez postawienie znaku „X” przy nazwisku wybranego kandydata. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Maja Woźniak– przewodnicząca oraz członek  komisji: Kinga Podgórzak.

Na koniec Komisja Wyborcza otworzyła urnę, podliczyła głosy, sporządziła protokół i przekazała wyniki wyborów społeczności Internatu ZSG. Miło jest nam poinformować, że z największą ilością głosów na miejscu pierwszym i drugim uplasowali się kandydaci: Paweł Ciaś i Malwina Maśny i to oni pełnić będą funkcję Liderów Samorządu Internatu ZSG.  Jednym z kandydatów do MRI był  Grzegorz Woźniak – któremu powierzona została funkcja skarbnika, zaś kolejna kandydatka do Samorządu – Joanna Michalska przyjęła misję pełnienia funkcji sekretarza. Z kolei funkcję stałego  członka kolegialnego samorządu objął – Grzegorz Król.

Serdecznie gratulujemy i życzymy nowemu Samorządowi z Pawłem i Malwiną na czele samych sukcesów!

Dziękujemy Komisji Wyborczej za pracę i czujność nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz wszystkim zgłoszonym kandydatom i kandydatkom za udział w wyborach do Młodzieżowej Rady Internatu w roku szkolnym 2022/2023.