Za nami Dzień Edukacji Narodowej, zwyczajowo nazywany Dniem Nauczyciela.
Rokrocznie z tej okazji składamy hołd i podziękowanie naszym nauczycielom za trud pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej oraz pracownikom administracji i obsługi.

W trakcie uroczystego apelu Pani Kierownik – Barbara Jurkowska  podkreśliła  funkcję oświaty w budowaniu przyszłości poprzez  kształtowanie wartości, takich jak: wolność, swoboda wyrażania własnych poglądów, tolerancja, odpowiedzialność za siebie i za innych; szacunek dla bezpieczeństwa, spójności oraz  integracji. „Jakże ważne jest owo przesłanie w  dzisiejszych czasach naznaczonych licznymi konfliktami,  w szczególności toczącą się za naszą granicą wojną. Dlatego przyjaźń, pomoc, bezinteresowność, empatia, działanie dla dobra drugiego człowieka są dziś dla nas wszystkich drogowskazem postępowania” – zaznaczyła Pani Kierownik, zwracając uwagę na rolę nauczycieli, którym oświeceniowi politycy przypisali szczególną rangę wpływania na losy Rzeczypospolitej poprzez „młodzieży chowanie”. Dziękując  nauczycielom za inspirowanie uczniów do realizowania planów i spełniania marzeń, mówiła o niełatwym zawodzie pełnym wyzwań, wymagającym ciągłego podnoszenia kompetencji i otwarcia na potrzeby młodych ludzi. Życzenia twórczej energii, odwagi i siły do podejmowania nowych zadań a także  radości i satysfakcji z wykonywania pracy. Podziękowania dla Pani Kierownik oraz  nauczycieli złożył Samorząd Internatu:  Malwina Maśny, Paweł Ciaś, Grzegorz Woźniak oraz Asia Michalska i Grzegorz Król: „Dziękujemy Wam za każdą mądrość nam przekazaną, za upór, który Wam towarzyszy w codziennych zmaganiach, za to, że choć często jest trudno, wbrew wszystkim i wszystkiemu, robicie swoje… Dziękujemy za tę wytrwałość, poświęcony czas, zaangażowanie, za dobre słowa, które dodają nam skrzydeł i pozwalają uwierzyć we własne siły… Dziękujemy za dawanie nam przykładu, jak być dobrym i mądrym człowiekiem…”. Bardzo ważnym elementem uroczystości było artystyczne interludium   w formie recitalu gitarowego z utworami okolicznościowymi, a także montaż literacki przybliżający sylwetki czołowych działaczy Komisji Edukacji Narodowej z epoki oświecenia, wśród nich Hugona Kołłątaja, Juliana Ursyna Niemcewicza, ks. Adama Czartoryskiego, ks. Michała Radziwiłła i wielu innych. Usłyszeliśmy także o dokonaniach KEN, która była pierwszą w Polsce i w Europie władzą o charakterze ministerstwa oświaty publicznej. Jej osiągnięciom przyświecały wciąż aktualne we współczesnej szkole hasła, jak: wychowanie narodowe i obywatelskie, nauczanie związane z potrzebami kraju, poszanowanie osobowości ucznia i pobudzanie jego aktywności.