Z MIŁOŚCI DO TWORZENIA – Z PASJI DO PIECZENIA
– Z TALENTEM DO SMAKOWANIA

Nasze Koło Cukierniczo – Filmowe to formacja osób, które mają szerokie horyzonty i nieograniczoną wyobraźnie, chcą i potrafią rozwijać swoje zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia filmowo – cukiernicze. W szlachetnych smakach przypraw, tajnikach nowych receptur wychowankowie Internatu Koedukacyjnego ZSG rozwijają swoje uzdolnienia kulinarne. Różnorodność tematyczna naszych twórczych zajęć w ramach Koła Filmowo – Cukierniczego sprawia, iż oprócz rozwijania pomysłowości w tworzeniu potrwa, uczymy się samodzielności, współpracy w grupie a przede wszystkim kształtujemy postawę otwartości na świat sztuki tej filmowej jak i tej gastronomicznej. Zagłębiając się w świat wiedzy o cukiernictwie i filmie nasi wychowankowie uczą się odkrywania własnej siły i osobowości twórczej.

 

 

 

 

Szacunek to piękne słowo. Kojarzy się z godnością, wartością człowieka jako Osoby. Jeśli szacunek jest podstawą relacji między ludźmi, mniej prawdopodobne stają się zachowania agresywne, więcej jest uważności na innych i chęci zrozumienia. Niektórzy mówią, że szacunek jest najważniejszy, bo bez niego niemożliwe byłoby dobrze żyć.

Obok szacunku, kolejną wartością, która należy się każdemu człowiekowi jest  wolność  oraz – odpowiedzialność, zarówno za ludzi i inne istoty, które żyją razem z nami lub choćby obok.
Wolność jest niezbywalnym prawem człowieka zgodnym z jego naturą. Jeśli nawet człowiek funkcjonuje w życiu społecznym, to jedynie po to, by być dalej wolnym – gdyż życie szczęśliwe nie może opierać się na strachu! Niestety nadal nie wszyscy mogą cieszyć się wartością wolności, choć w dobie XXI wieku wydawać by się mogło, że brak wolności jest mitem,
jak również handel ludźmi. A jednak  zjawiska te, będące żywym świadectwem „zła” mają  nadal miejsce. Nadal ludzie, szczególnie młodzież i dzieci są zagrożone przemocą
i wykorzystaniem np. do nielegalnej pracy zarobkowej, czy handlu ludźmi. Dlatego tak ważnym jest by w czasach nam współczesnych nie zapominać o  tej formie przemocy. W związku z tym, zaprosiliśmy do naszego Internatu wyjątkowego gościa – panią Joannę Garnier - Prezes Fundacji La Strada, która od 1995 r. niestrudzenie walczy  o Prawa Człowieka. Zdaniem Pani Prezes najważniejsza jest świadomość  ludzka, gdyż zjawiska handlu – wykorzystania drugiego człowieka nie możemy traktować jako tematyki filmowej, czy ciekawostek historycznych. Problem ten wciąż obecny jest na całym świecie, także w Polsce, być może nawet obok nas. Z człowieka i jego ubóstwa materialnego i psychicznego, utworzono sobie źródło dochodu. Sprawcy wykorzystują ubóstwo emocjonalne ludzi, którzy mają trudne warunki w relacjach rodzinnych, udają rozumiejących i wspierających przyjaciół obdarowując prezentami i opieką. Dzięki wizycie Pani Prezes zyskaliśmy duży depozyt wiedzy na temat zniewolenia dzieci i młodzieży oraz techniki identyfikacji ofiar, a także  formy udzielania  im wsparcia i pomocy,  a także instytucji, które niosą pomoc ofiarom tego zbrodniczego procederu.

 

Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich. Obchodzimy je wtedy, gdy ze snu budzi się przyroda. Rano w Wielką Niedzielę biją dzwony, wzywają na modlitwę i ogłaszają radość światu ze Zmartwychwstania Chrystusa. W niedzielę wielkanocną dzwony kościelne brzmią w szczególny sposób, oznajmiają bowiem Zmartwychwstanie Chrystusa i wzywają nas do udziału w uroczystościach. Po rezurekcji można już spokojnie zasiąść do stołu, podzielić się „święconym” jajkiem i złożyć sobie życzenia…

Nikt z nas nie wyobraża sobie Wielkanocy bez jej tradycji i symboli. Z tej okazji tradycyjnie w naszym Internacie odbyło się spotkanie Wielkanocne, podczas którego uczniowie wraz z Panią Kierownik i nauczycielami Internatu ZSG podzielili się jajkiem. Odbyła się również część artystyczna nawiązująca do obyczajów i tradycji wielkanocnych. W formie refleksyjnego montażu słowno-muzycznego opartego na tekstach księdza Jana Twardowskiego. „Poranek Wielkanocny” wszystko poprzemieniał nie ma więcej cmentarza, grobu i kamienia –  Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka”  to motto prezentowanego programu. Na zakończenie najpiękniejsze życzenia świąteczne złożyła Pani Kierownik Barbara Jurkowska. Niechaj Święta Wielkanocne przyniosą radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.

 

 

 

"Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione." - Nelson Mandela

Zaplanuj sukces – bądź szczęśliwy i czuj się jak w Domu – tylko w Internacie ZSG zawsze panuje nastrój pełen pozytywnej energii, gdyż jest to miejsce przyjazne nauce, ale i wypoczynkowi. Dlatego, tak ważne jest umiejętne dbanie o porządek i czystość w pokojach mieszkalnych. Tradycją w naszym internacie stało się także organizowanie na początku roku szklonego Konkursu Estetyki Pokoi – któremu patronuje Pani Kierownik – Barbara Jurkowska. Celem konkursu jest uświadomienie uczniom odpowiedzialności za mienie Internatu oraz motywowanie ich do dbałości o swoje miejsce nauki i zamieszkania, a także stworzenie niepowtarzalnego, domowego klimatu.

W tej II edycji wszyscy wychowankowie intensywnie zaangażowali się w uczestnictwo, poprzez gromadzenie punktów: dbając o ład i porządek oraz wystrój zamieszkiwanych pokoi. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem pani Kierownik miała bardzo trudne zadanie, by wyłonić zwycięzców. Najlepszym – czyli laureatom Konkursu Pani Kierownik wręczyła Dyplomy Okolicznościowe oraz cenne nagrody.

Dziękujemy za udział i zaangażowanie. Zwycięzcom gratulujemy sukcesu !!! Zachęcamy również do wytrwałości w zmaganiach porządkowych w II semestrze.

Laureaci Konkursu Estetyki Pokoi Internatu Koedukacyjnego ZSG

I miejsce

KATARZYNA KUSZTAL

GABRIELA KĘPKA

II miejsce

PAWEŁ CIAŚ

GRZEGORZ KRÓL

III miejsce

KAROL SZYMANIAK

JAKUB RERYCH

 

 

Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole to kwestie priorytetowe w budowaniu każdej społeczności. Umiejętność poprawnego komunikowania się, zgodność tego, co chcemy powiedzieć z tym, co rzeczywiście mówimy – to elementy, nad którymi warto pracować. Niezakłócona komunikacja sprzyja nie tylko integracji w grupie i budowaniu prawidłowych relacji, ale także realizacji wspólnych celów. Dlatego też w dniu 26.10.2022 r. odbyła się w Internacie Koedukacyjnym ZSG druga edycja warsztatów wzmacniających kompetencje społeczne, prowadzonych przez przedstawicielkę stowarzyszenia „KARAN”, p. Annę Tabor. Tym razem uwaga uczestników spotkania skupiona była wokół zasad budowania wzajemnego zaufania, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz współdziałania w grupie. Rozwiązywane zagadki logiczne, zadania sprawnościowe i wspólne podsumowania ćwiczeń niewątpliwie  uświadomiły wychowankom korzyści płynące z pracy zespołowej oraz efektywnej komunikacji. Zwiększyły także ich  samoświadomość w zakresie własnego stylu komunikacyjnego i pokazały możliwości modyfikacji własnych zachowań. Poszukiwanie wspólnych rozwiązań uświadomiły i wzbudziły w młodzieży poczucie wspólnoty a jednocześnie pokazały jak radzić sobie  z trudnymi sytuacjami w pracy zespołowej. A wszystko po to aby widzieć więcej, rozumieć się lepiej i być uważnym na siebie oraz wzajemne potrzeby. Jak zwykle spotkaniu towarzyszyły ciekawość, dobra zabawa oraz radość z faktu bycia razem.