FILM - Boże Narodzenie w Internacie ZSG

STAN WOJENNY – 40. ROCZNICA ! PAMIĘTAMY I NIE ZAPOMNIMY …

patriotyzmOperacja wprowadzenia stanu wojennego rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r.
Władzę w kraju przejęło wojsko pod przywództwem generała Wojciecha Jaruzelskiego. 
Celem reżimu komunistycznego było zniszczenie wielomilionowego ruchu „Solidarności”. 
Jeszcze przed północą milicja przy wsparciu wojska rozpoczęła zajmowanie strategicznych obiektów
 i aresztowania działaczy „S”. W operacji policyjno-wojskowej posłużono się w sumie ok. 80 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgami i 1900 wozami bojowymi.

Dokładna liczba ofiar stanu wojennego nie jest znana. Szacunki obejmują kilkadziesiąt do ponad stu osób. Nieznana pozostaje także liczba osób, które straciły w tym okresie zdrowie na skutek prześladowań, bicia w trakcie śledztwa czy też podczas demonstracji ulicznych. Symbolem brutalności reżimu stała się pacyfikacja kopalni „Wujek” w Katowicach, gdzie zginęło dziewięciu górników, a 23 zostało rannych. 31 grudnia 1982 stan wojenny został zawieszony, a 22 lipca 1983 r. odwołany – przy zachowaniu części represyjnego ustawodawstwa.patriotyzm

W celu upamiętnienia dramatycznych wydarzeń stanu wojennego w naszym Internacie odbył się koncert pieśni patriotycznych. Nauczyciele i wychowankowie zostali wprowadzeni w atmosferę wydarzeń sprzed czterdziestu lat przez uniwersalny dla wszystkich pokoleń język muzyki.
Zabrzmiały  m. in. piosenki zespołu Lady Pank, „Ballada o Janku Wiśniewskim”, nawiązująca do dramatu Grudnia 70, słynna pieśń „Mury” Jacka Kaczmarskiego, będąca nieoficjalnym hymnem Solidarności i symbolem walki z reżimem komunistycznym. Zwieńczeniem tej patriotycznej uroczystości był udział wychowanków Internatu  w akcji Instytutu Pamięci Narodowej „Zapal Światło Wolności”. Inicjatywie będącej znakiem pamięci o ofiarach stanu wojennego i osobach prześladowanych przez reżim komunistyczny.

FINAŁ KONKURSU CZYSTOŚCI  W INTERNACIE ZSG POD PATRONATEM PANI KIEROWNIK

„Gdzie ład, tam i harmonia; gdzie zaś harmonia, tam odpowiedni na wszystko czas…”
                                                                                                                                                 św. Ireneusz

konkursW  I semestrze roku szkolnym 2021/2022 został ogłoszony Konkurs Czystości pokoi mieszkalnych, którego organizatorem i honorowym patronem została Pani Kierownik Internatu – Barbara Jurkowska. Adresatami konkursu byli wszyscy wychowankowie Internatu ZSG. Konkurs przebiegał według ustalonego regulaminu i miał na celu kształcenie współodpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia, przestrzeganie podstawowych zasad utrzymania czystości, dbałość o estetykę.

 Z radością informujemy, że laureatami konkursu zostali wychowankowie  - wychowawczej grupy nr II pod kierunkiem nauczyciela – wychowawcy p. Jolanty Stefaniak:

- I Miejsce – Lena Słowińska i Elżbieta Słowińska

- II Miejsce – Grzegorz Król i Paweł Ciaś

- III Miejsce – Pola Selewoniuk i Natalia Boińska

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy okolicznościowe oraz cenne nagrody rzeczowe.

Wszystkim wychowankom należą się gratulacje i podziękowania za włożony wysiłek, współpracę i zaangażowanie. Już niebawem kolejna edycja tego wyjątkowego wydarzenia.
Pamiętajcie – każdy może zostać Mistrzem Czystości!

konkurskonkurs

 

DEMOKRACJA W INTERNACIE ZSG – WYBORY DO SAMORZĄDU A.D. 2021/2022

wybory w internacieSpołeczność wychowanków INTERNATU KOEDUKACYJNEGO ZSG  rokrocznie na drodze demokratycznych wyborów wyłania spośród siebie liderów, którzy później stoją na straży samorządności. Ze względu na epidemię w minionym roku nie zostały wybrane nowe władze Samorządu, w tym roku wybory do Młodzieżowej Rady Internatu wzbudziły autentyczne zainteresowanie. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy wychowankowie, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród dwojga kandydatów: Zosia Szewczyk i Malwina Maśny.wybory w internacie Oczywiście zgodnie z dyscypliną formalną wybory zostały poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do samorządu przygotowali ciekawe plakaty promujące ich osobę oraz przedstawiające najważniejsze punkty programu, a także prowadzili bezpośrednie rozmowy z wyborcami, podczas których zachęcali do oddawania na nich głosów. Największym poparciem wśród uczniów cieszyła się Zosia Szewczyk ,  która została przewodniczącą. Niemałym powodzeniem cieszyła się Malwina Maśny – która została II przewodniczącą. Funkcję honorowego członka MRI powierzono – Izabeli Kazimierczak.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i pozostałym członkom samorządu. Życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz społeczności szkolnej.

święto edukacji w internacie2020/ 2021 rok -  był szczególnie trudny  dla oświaty. Pandemia spowodowała, że nauczyciele musieli całkowicie zmienić sposób prowadzenia pracy, dostosowując go do trybu zdalnego.
 To był też bardzo trudny czas dla wszystkich uczniów, którzy byli pozbawieni przez długi czas kontaktów z rówieśnikami. Dlatego też w tym roku szkolnym a.d 2021/22, z ogromną radością mogliśmy  uroczyście świętować  w dniu 14 października niezwykle ważne wydarzenie jakim jest obchodzony na pamiątkę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku -  Dzień Edukacji Narodowej.

Święto to, jest okazją do wyrażenia wdzięczności dla nauczycieli za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z młodzieżą. Dlatego też, Koło Teatralne Internatu ZSG „Metanoia” przygotowało montaż filozoficzno – liryczny pt: „ Dysputa o Oświacie” by wyrazić swoim Pedagogom pełne szacunku wyrazy wdzięczności za poświęcanie swojej życiowej mądrości, cierpliwości, talentu i siły w kształtowanie przyszłości młodzieży.

 Na zakończenie programu artystycznego Pani Kierownik złożyła z tej okazji życzenia obecnym nauczycielom Internatu, kierując przesłanie by dalej z niegasnącą radością trwali w tej najszlachetniejszej misji, jaką jest zawód nauczyciela. Misja ta wymaga wiele wyrzeczeń i wytrwałości, ale dzięki byciu autorytetami dla młodych ludzi, przyczyniamy się do bycia dla tych wrażliwych jednostek powiernikami, towarzyszami i mentorami w drodze ku dorosłości.

igrzyska internatu

Citus, altius, fortius „ szybciej, wyżej, mocniej…”! – to motto Igrzysk Olimpijskich, które powołał na nowo do istnienia baron Pierre de Coubertin, twórca idei Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich.

Motto to, podkreśla swym przesłaniem, że w zmaganiach sportowych „ważny jest udział, nie zwycięstwo”. Ta dewiza stanowiła podwaliny do zainaugurowania - I IGRZYSK OLIMPIJSKICH INTERNATU KOEDUKACYJNEGO ZSG.

Wydarzeniu temu towarzyszyły wielkie emocje!