Plakat o ekologiiWzrost zrozumienia otaczającego nas środowiska zwiększa jego rolę w „panowaniu” nad nim i stwarza nam nowe możliwości egzystencji. Człowiek w pędzie do własnego dobrobytu zapomniał, że jest istotnym elementem owego systemu, że jego byt zależy od prawidłowego funkcjonowania tego systemu, gdyż stanowi on źródło wszelakich dóbr i usług, umożliwiających nam egzystencję. Warto mieć na uwadze, iż wszelkie destrukcje w tym systemie w krótszym bądź dłuższym czasie mają bezpośrednie lub pośrednie przełożenie na nasze funkcjonowanie i rozwój. Nie chcemy przyjąć do wiadomości, że świat został skonstruowany na zasadzie przeciwieństw, co dowiodło wielu naukowców i filozofów, a wśród nich Immanuel Kant.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że co dla jednego gatunku systemu w przyrodzie jest odpadem, substancją szkodliwą, a czasem nawet trucizną, to dla innego - jest pokarmem. Zostało to potwierdzone wieloma badaniami. Pozwólcie, że posłużę się jednym z nich, czyli przyjęcia stereotypu, że owady są szkodliwe, gdyż roznoszą zarazki. Ta teoria przyczyniła się do masowego trucia, lecz niestety przy okazji wytruto bardzo sympatycznego ptaka, jakim jest jaskółka, dla której owady, w szczególności muchy są przysmakiem. Równolegle nie zbadano charakterystyki gatunku tych ptaków, a tym samym nie wykazano, jakich dóbr dla egzystencji człowieka mogłyby one przynieść.

Potrzeby ludzi mogą być zaspokajane tylko i wyłącznie przez korzystanie z biotycznych i abiotycznych zasobów środowiskowych. Nie może to być jednak nieograniczone i jednostronne, lecz zgodnie z teorią ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU powinno być wspomagane w procesie odnowy nadmiernie eksploatowanych elementów systemu. Historia odnotowała cykle zmian w środowisku naturalnym i ich wpływ na kolejne pokolenia, a w następstwie tego następowały poszukiwania i dyskusje nad trwałością rozwoju. Ze względu na bardzo szerokie spektrum poszukiwań, włączali się do tych poszukiwań przedstawiciele bardzo różnych dziedzin od wątków filozoficznych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, przyrodniczych po nauki techniczne i prawnicze. Wielodyscyplinarność tych poszukiwań wzmacnia kompletność, jak również efektywność analiz naukowych, a co za tym idzie - proponowanych metod i narzędzi.

Koncepcja zachowania równowagi w biosferze zarówno w aspekcie cywilizacyjnym jak i ekologicznym wydaje mi się niezwykle ciekawym, a przede wszystkim dotyczącym nas wszystkich tematem. Dlatego w kolejnej publikacji chciałabym nieco bliżej przybliżyć genezę, jak również główne fundamenty zrównoważonego rozwoju.

autor: Aleksandra Wojciechowska