Dzień Kawy w ZSG

29 września w naszej szkole odbyły się mini-warsztaty ekologiczne, w trakcie których uczniowie parzyli i pili kawę, słuchając jednocześnie historii jej wędrówek oraz sposobów, w jaki była i jest podawana na całym świecie. Klub Ekologa zadbał o aranżację estetyczną tego miłego i aromatycznego dnia, który pozwolił uczniom na rozkoszowanie się magicznym napojem. Oczywiście nie obyło się bez prezentacji artystycznych, a także zawodowych, zarówno w kwestii tematycznego nakrycia stołu, jak i podawania serwisu kawowego.  W trakcie prezentacji gatunków kaw pojawił się również element artystyczno-literacki oraz zabawowy. Kawa jest znana w Polsce od lat, o czym świadczy jej pojawienie się nawet w "Panu Tadeuszu", gdzie wieszcz narodowy prezentuje niepowtarzalny aromat...

Klub Ekologa prowadzony jest przez panią Ewę Bielak. Na terenie szkoły podejmowana są działania o charakterze promocji ekologii, których celem jest:

- Uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska najbliższej okolicy;
- Dostrzeżenie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie;
- Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska;
- Ukazywanie możliwości współdziałania na rzecz ochrony środowiska;
- Prowadzenie obserwacji krajobrazu, jego elementów i składników, obiektów, procesów i zjawisk a także  doświadczeń mających na celu ocenę aktualnego stanu najbliższego środowiska;
- Poznanie niekorzystnych skutków  integracji człowieka w środowisko przyrodnicze;
- Nauka ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, w środowisku;
- Poznanie form krajobrazu chronionego w regionie (parki krajobrazowe, pomniki przyrody, rezerwat przyrody);
- Uświadomienie wpływu odpadów na degradację środowiska oraz korzyści wynikających z ich selektywnego gromadzenia;
- Poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu;
- Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi;
- Propagowanie na stronie internetowej szkoły różnych działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów i tych skierowanych do mieszkańców oraz środowiska.