Skład Samorządu

 Z dziećmi powinno się przebywać razem, ale jednocześnie pozostawiać im swobodę; przychodzić z pomocą, ale pozwalać na samodzielne decyzje; łączyć w sobie stanowczość z wyrozumiałością; być sobą i umieć rezygnować z siebie."

 Pino Pellegrino

 Rozwijanie aktywności i samorządności jest jednym  z najważniejszych   zadań realizowanych w procesie wychowania młodzieży.  Szkoła powinna uczyć swoich podopiecznych  umiejętności współdziałania i  współpracy z innymi,  zainteresowania  sprawami publicznymi,  dzielenia się zadaniami i  współodpowiedzialności za wspólne dobro. Umiejętności te rozwijamy od lat  w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego ZSG.

Samorząd Szkolny to cała społeczność uczniowska ZSG!

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Mateusz Łuczak (kl. III i TGH) i wiceprzewodnicząca Natalia Mirka (kl. III a TGH)

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – p. Katarzyna Goliszewska-Szadura i p. Marcin Rakowicz