Szkoła zawarła porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach branży gastronomicznej i hotelarskiej:

  • Ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dotyczące doskonalenia procesu kształcenia uczniów Zespołu oraz wspierania szkoły w działalności dydaktycznej;
  • Ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, która objęła patronatem uczniów klas w zawodzie technik hotelarstwa;
  • Z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni, które ma na celu unowocześnienie procesu kształcenia w zawodach branży gastronomicznej z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych oraz ściślejsze powiązanie potrzeb rynku pracy z kierunkami kształcenia;
  • Z firmą Transgurmet, właściciel Selgros, która objęła patronatem uczniów klas w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz cukiernik;

 Współpraca będzie polegała na doskonaleniu zawodowym uczniów i nauczycieli oraz na wzbogacaniu bazy dydaktycznej szkoły.