POROZUMIENIE

o współpracy

w zakresie kształcenia w zawodach branży

hotelarsko-gastronomicznej

zawarte w dniu 15 listopada 2022 roku w Warszawie

pomiędzy

Nobu Hotel Warsaw

zwanym dalej Hotelem reprezentowanym przez

Pana Stefana Bauera - Dyrektora Generalnego

a

Zespołem Szkół Gastronomicznych

prof. Eugeniusza Pijanowskiego z siedzibą w Warszawie

zwanym dalej Szkołą

reprezentowaną przez

Panią Marzenę Cieślak - Dyrektora Szkoły

 

 

POROZUMIENIE

o współpracy

w zakresie kształcenia w zawodach branży

hotelarsko-gastronomicznej

zawarte w dniu 15 listopada 2022 roku w Warszawie

pomiędzy

Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel Warsaw

zwanym dalej Hotelem

reprezentowanym przez

Panią Adrianę Rychter – Dyrektora Działu Personalnego

a

Zespołem Szkół Gastronomicznych

prof. Eugeniusza Pijanowskiego z siedzibą w Warszawie

zwanym dalej Szkołą

reprezentowaną przez

Panią Marzenę Cieślak - Dyrektora Szkoły