POROZUMIENIE

o współpracy

w zakresie kształcenia w zawodach branży

hotelarsko-gastronomicznej

zawarte w dniu 15 listopada 2022 roku w Warszawie

pomiędzy

Nobu Hotel Warsaw

zwanym dalej Hotelem reprezentowanym przez

Pana Stefana Bauera - Dyrektora Generalnego

a

Zespołem Szkół Gastronomicznych

prof. Eugeniusza Pijanowskiego z siedzibą w Warszawie

zwanym dalej Szkołą

reprezentowaną przez

Panią Marzenę Cieślak - Dyrektora Szkoły

 

 

POROZUMIENIE

o współpracy

w zakresie kształcenia w zawodach branży

hotelarsko-gastronomicznej

zawarte w dniu 15 listopada 2022 roku w Warszawie

pomiędzy

Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel Warsaw

zwanym dalej Hotelem

reprezentowanym przez

Panią Adrianę Rychter – Dyrektora Działu Personalnego

a

Zespołem Szkół Gastronomicznych

prof. Eugeniusza Pijanowskiego z siedzibą w Warszawie

zwanym dalej Szkołą

reprezentowaną przez

Panią Marzenę Cieślak - Dyrektora Szkoły

Szkoła zawarła porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach branży gastronomicznej i hotelarskiej:

  • Ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dotyczące doskonalenia procesu kształcenia uczniów Zespołu oraz wspierania szkoły w działalności dydaktycznej;
  • Ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, która objęła patronatem uczniów klas w zawodzie technik hotelarstwa;
  • Z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni, które ma na celu unowocześnienie procesu kształcenia w zawodach branży gastronomicznej z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych oraz ściślejsze powiązanie potrzeb rynku pracy z kierunkami kształcenia;
  • Z firmą Transgurmet, właściciel Selgros, która objęła patronatem uczniów klas w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz cukiernik;

 Współpraca będzie polegała na doskonaleniu zawodowym uczniów i nauczycieli oraz na wzbogacaniu bazy dydaktycznej szkoły.