Plakat projektowy

Zapraszamy do zapoznania się z filmem ewaluacyjnym, w którym uczniowie opowiadają o swoich doświadczeniach w trakcie projektu Retopea.

RETOPEA to projekt, który bada różne sposoby myślenia o współistnieniu religijnym w różnych środowiskach oraz sposób, w jaki w przeszłości zawierano religijne traktaty pokojowe. Proponuje wykorzystanie zdobytych spostrzeżeń do pogłębienia myślenia o dzisiejszym pokojowym współistnieniu religijnym. W tym względzie RETOPEA opracowuje dokumentację jako narzędzie edukacyjne, które ma stymulować „uczenie się przez historię”.

W trakcie zajęć przygotowujących do realizacji projektu uczniowie wykorzystują różnorodne materiały umieszczone na stronie projektowej, analizując je utylitarnie w zakresie wykorzystania do pogłębienia wiedzy również o życiu codziennym. Założenia projektu łączą się z inicjatywa WIE „Warszawa miastem pojednania”, w tym dialogu religijnego i współistnienia różnych kultur.


Przedstawiamy wam nasz artykuł, w którym wykorzystujemy materiały RETOPEA - link do artykułu.  

Religia jest od zawsze obecna w kulturze ludzkości. Niezależnie od tego, czy podążamy za tym kierunkiem, czy przeciwstawiamy się, nigdy nie możemy wykluczyć tego z naszego życia i społeczeństwa. Religia zawsze miała wielki wpływ na fundament cywilizacji. Ma wielki wpływ na zawarcie pokoju, ale także na prowadzenie wojny. W ciągu wieków to było ′′w modzie i niemodzie”. Dziś na Zachodzie żyjemy w społeczeństwie, które mocno wierzy w wolność religijną, ale też w wolność od religii. Niezależnie od przyszłości systemów religijnych i duchowości, możemy odczuć wpływ, jaki posiada wokół nas. Ponieważ „muzea to nowe kościoły”, wydaje się, że to sposób odpowiedni, aby wyświetlać obiekty z i w kontekście religijnym. Ale takie wystawy nie tylko znajdują się w ramach muzeum narodowego czy etnograficznego. Są też wyspecjalizowane muzea religijne, które często są pod patronatem pewnej wspólnoty religijnej.

https://retopea.eu/s/en/item/5443

Przygotowania do projektu Retopea

W ramach przygotowań do realizacji międzynarodowego projektu "Retopea" w naszej szkole odbywają się warsztaty edukacyjne, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat historii tolerancji, w tym tolerancji religijnej. Uczniowie przygotowują materiały, które będą stanowić punkt wyjścia do dyskusji nad tak ważnym pojęciem, współistniejącym z wieloma innymi hasłami, w obszarze znaczeniowym wolności, równości i braterstwa. W szkole trwa nabór do projektu, a osoby odpowiedzialne za jego funkcjonowanie w szkole prowadzą spotkania, które mają umożliwić młodzieży zrozumienie zależności ideowych i odnalezienie asocjacji, w tym literackich, związanych z tematem tolerancji, a więc prawa do różnorodności i wielokulturowości.

Grupa inicjatywna wykonała gazetkę tematyczną na II piętrze naszej szkoły, a w sali 205 Ambasadorowie Tolerancji pracują nad materiałami tematycznymi. Został również powołany Komitet Redakcyjny, który realizuje zadania, przewidziane celami projektowymi. Wkrótce poznacie Ich oraz owoce tej współpracy. Zapraszamy do włączenia się w nasze akcje. Wkrótce harmonogram, a już niedługo przygotowania do konferencji z okazji Dnia Praw.

 

Zaproszenie do udziału w projekcie Religious Toleration and Peace (RETOPEA)
(grupa fokusowa i warsztaty docutubes)

Organizatorzy

Wydział “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy The Open University (Milton Keynes, Wielka Brytania); instytucja koordynująca: Katholieke Universiteit Leuven (Belgia).

Czas trwania

15 października 2020 – 15 czerwca 2021

Temat

Badania nad historią, literaturą, sztuką, filozofią i religiami krajów i regionów europejskich oraz ich wpływu na różnorodność współczesnego społeczeństwa europejskiego.