LOGO Unii Europejskiej  

Nazwa projektu: Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)

Link do strony projektu