W ramach projektu „Postaw na rozwój” uczniowie uczestniczyli w zajęciach z dietetyki.

Zapoznali się z zasadami dietetyki, metodyką pomiarów antropometrycznych, specyfiką żywienia dietetycznego i alternatywnego oraz warsztatem pracy dietetyka z pacjentem.

Każdy uczestnik projektu przeprowadzał wywiad żywieniowy, badania biometryczne pacjenta oraz dobierał mu odpowiedni rodzaj diety.

Wszyscy ugruntowali swoje przekonania dotyczące konieczności przestrzegania zasad racjonalnego żywienia. Oprócz zajęć warsztatowych, uczniowie poznali komputerowy program dla dietetyków Kalmar. Układali jadłospisy dla siebie i „swoich pacjentów” na bazie poznanych wcześniej zasad.

Po zajęciach wszyscy potrafią ocenić źródła pokarmowe wybranych składników odżywczych oraz scharakteryzować zalecenia żywieniowe w wybranych stanach zdrowia.

logo projektu

Zajęcia z dietetyki

Zajęcia z dietetyki

Zajęcia z dietetyki