Projekt i jego cele - ulotka

Ulotka informacyjna

Koniec rekrutacji do projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113536

Praktyki zagraniczne we Włoszech

 

Mamy przyjemność poinformować, że zakończyła się rekrutacja do projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113536 realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000045265, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Działanie to umożliwi wyjazd 24 uczniów naszej placówki na praktyki zawodowe do Włoch, w dniach 13-24 maja 2024 roku (+ dni przeznaczone na podróż).

Rekrutacja do projektu uwzględniała zasady równych szans, w tym zasady równości płci oraz wyrównywania szans. Uczestnicy zostali wybrani na podstawie weryfikacji składanych przez nich formularzy zgłoszeniowych, które zostały ocenione przez komisję rekrutacyjną. 24 uczniów stworzyło główną listę – zakwalifikowanych osób, pozostali kandydaci biorący udział w rekrutacji, utworzyli listę rezerwową, która będzie zaangażowana we wszystkie działania przygotowawcze, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, uczniowie z listy rezerwowej byli gotowi do odbycia praktyk zagranicznych.

Wkrótce rozpocznie się proces podpisywania umów z uczestnikami o czym wszystkie osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane.

Na pytania dotyczące realizowanego projektu i procesu rekrutacji odpowiadać będzie Koordynator projektu – Pani Małgorzata Jaroszewska. Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa znajdują się u Koordynatora projektu.

 

Rekrutacja do projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113536

Praktyki zagraniczne we Włoszech

 

W dniu 29 stycznia 2024 roku rusza rekrutacja do projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET- 000113536 realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa nr 2021-1-PL01-KA120-VET- 000045265, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Działanie to umożliwi wyjazd 24 uczniów naszej placówki na praktyki do Włoch, które odbędą się w dniach od 13 do 24 maja 2024 roku.

Projekt dedykowany jest dla 24 uczniów kształcących się w takich zawodach jak: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji. Nabór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Rekrutacja do projektu uwzględniać będzie zasady równych szans, w tym zasady równości płci oraz wyrównywania szans. Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych przez nich formularzy zgłoszeniowych, które zostaną ocenione przez komisję rekrutacyjną. 24 uczniów stworzy główną listę – zakwalifikowanych osób, pozostali kandydaci biorący udział w rekrutacji, utworzą listę rezerwową, która będzie zaangażowana we wszystkie działania przygotowawcze, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, uczniowie z listy rezerwowej byli gotowi do odbycia praktyk zagranicznych. Istnieje możliwość odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Wszystkich uczniów należących do grupy docelowej projektu zapraszamy do złożenia poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie od 9 do 15 lutego 2024 roku do godziny 14:00. W załączeniu znajduje się: regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy, wskazujące kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść w celu zgłoszenia się do udziału w projekcie. Na pytania dotyczące realizowanego projektu i procesu rekrutacji odpowiadać będzie Koordynator Projektu – Pani Małgorzata Jaroszewska.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 

POCZĄTEK PROJEKTU NR

2023-1-PL01-KA121-VET-000113536

Praktyki zagraniczne we Włoszech

 

POCZĄTEK PROJEKTU NR 2023-1-PL01-KA121-VET-000113536 PRAKTYKI ZAGRANICZNE WE WŁOSZECH Miło nam poinformować, że dzięki otrzymanej Akredytacji Erasmusa na lata 2021-2027 w sektorze Kształcenie i Szkolenia zawodowe Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w roku szkolnym 2023/2024 realizuje projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000113536. Na realizację tego przedsięwzięcia szkoła otrzymała 54 555,00 EUR. Partnerem zagranicznym projektu jest włoska organizacja Futuro e progresso Associazione di promozione sociale (Via Savelli 23, 35129 Padwa), z którą szkoła miała okazję współpracować już przy okazji projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000057724, w związku z czym podtrzymana zostaje zagraniczna współpraca i wymiana dobrych praktyk. Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku.

Głównymi celami projektu są rozwój umiejętności zawodowych uczniów poprzez udział w praktykach zagranicznych, zwiększenie mobilności młodzieży na europejskim rynku pracy, rozwijanie kompetencji językowych i społecznych. Oczekiwanym rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji organizacyjnych i społecznych praktykantów oraz wzrost ich umiejętności adaptacyjnych, poznanie specyfiki włoskiego rynku pracy, przygotowanie do pracy w środowisku wielokulturowym również na innych europejskich rynkach. Kwalifikacje nabyte podczas praktyki we Włoszech zwiększą konkurencyjność stażystów jako przyszłych absolwentów na lokalnym, krajowym rynku pracy i ułatwią im poszukiwanie zatrudnienia lub założenie własnej działalności.

Grupa docelowa projektu to 24 uczniów klas IV kształcących się w zawodach Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Hotelarstwa. Do udziału w projekcie zostaną oni zakwalifikowani w procesie rekrutacyjnym przeprowadzonym przez specjalnie powołaną do tego celu Komisję Rekrutacyjną, pracującą w oparciu o Regulamin. Wkrótce pojawi się więcej informacji. Koordynatorem projektu jest Pani Małgorzata Jaroszewska.  

Folder - podsumowanie projektu

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057724

Praktyki zagraniczne we Włoszech

 

W związku z finalizacją działań w naszym projekie nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057724 realizowanym w ramach Akredytacji Erasmusa nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000045265, Program Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Przedstawiamy folder podsumowujący nasze praktyki we Włoszech, które odbyły się w maju 2023 roku.

Projekt dedykowany był dla 20 uczniów kształcących się w takich zawodach jak: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Do udziału w projekcie zostali wybrani uczniowie, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji. Nabór miał charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Podczas realizacji mobilności nasi podopieczny mieli możliwość rozwinięcia swoich umiejętności zawodowych, językowych oraz społecznych.

Broszura do pobrania

Koniec rekrutacji do projektu nr

2022-1-PL01-KA121-VET-000057724

Praktyki zagraniczne we Włoszech

 

Zakończyła się rekrutacja do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057724 realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000045265, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Działanie to umożliwi wyjazd 20 uczniów naszej placówki na praktyki do Włoch, wiosną 2023 roku.

Projekt dedykowany jest dla 20 uczniów kształcących się w takich zawodach jak: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Do udziału w projekcie zostali wybrani uczniowie, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji. Nabór miał charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Rekrutacja do projektu uwzględniała zasady równych szans, w tym zasady równości płci oraz wyrównywania szans. Uczestnicy zostali wybrani na podstawie weryfikacji składanych przez nich formularzy zgłoszeniowych, które zostały ocenione przez komisję rekrutacyjną. 20 uczniów stworzyło główną listę – zakwalifikowanych osób, pozostali kandydaci biorący udział w rekrutacji, utworzyli listę rezerwową, która będzie zaangażowana we wszystkie działania przygotowawcze, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, uczniowie z listy rezerwowej byli gotowi do odbycia praktyk zagranicznych.

Na pytania dotyczące realizowanego projektu i procesu rekrutacji odpowiadać będzie Koordynatorka projektu – Pani Anita Jadczak. Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa znajduje się u Koordynatora projektu.