Ilustracja tekstu: Warszawa - stolica pojedniania. Grupa ludzi podczas spaceru po Starówce

Z radością informujemy, że rusza kolejna edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, a wraz z tym prestiżowym przedsięwzięciem miejskim Biura Edukacji również nasz projekt, który został zakwalifikowany przez Urząd Miasta Warszawy. W tym roku będziemy realizować niezwykle cenny, społeczny  i humanitarny projekt „Warszawa-stolica pojednania czyli odkrywanie tajemnic miasta różnorodności. Cykl wykładów, wycieczek i eventów dla uczniów technikum”.

Logo Biura Edukacji   Celem projektu jest zapoczątkowanie wszechstronnego, interdyscyplinarnego zbadania tradycji wielokulturowej, twórczej Warszawy (pozostałej po przedwojennej kulturze miejskiej) w kontekście dialogu społecznego, szacunku  i tolerancji.

 Już wkrótce będziemy Was informować o naszych niezwykłych spotkaniach, przede wszystkim on line oraz zachęcać do podejmowania wyzwań w wirtualnej rzeczywistości, dopóki nie wrócimy do świata bez uwarunkowań pandemicznych.

Spacerujmy w zgodzie po Warszawie i szukajmy dobrych znaków wśród artefaktów naszej chlubnej tradycji. Zapraszamy na wspólny spacer (film - Spacer grupy ludzi w poszukiwaniu  tajemnic miasta). 

JEST U NAS KOLUMNA...

(Z POEMATU »USPOKOJENIE«).

Jest u nas kolumna w Warszawie,
Na której usiadają podróżne żurawie,
Spotkawszy jej liściane czoło śród obłoka;
Taka, zda się, odludna i taka wysoka!
Za tą kolumną we mgły tęczowe ubrana
Stoi trójca świecących wież świętego Jana;
Dalej ciemna ulica, a z niej jakieś szare
Wygląda w perspektywie sinej Miasto Stare;
A dalej jeszcze we mgle, która tam się mroczy,
Szkła okien — jak zielone Kilińskiego oczy,

Czasami uderzone płomieniem latarni,
Niby oczy cichego upiora z pod darni.


(J. Słowacki)