plakat projektowy

W ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych rozpoczęliśmy nowy projekt kulturowy pt. "Jak przygoda, to tylko w Warszawie". Projekt jest zgodny z Programem Rozwoju Kultury dla Warszawy oraz tendencjami oświatowo-kulturowymi i Warszawskim Programem Edukacji Kulturowej.  Uczniowie w trakcie kilku miesięcy realizują program edukacji kulturowej ZSG, tematem którego są realia kultury miejskiej - poznawanie przez młodzież dziedzictwa kulturowego Warszawy-najbliższego środowiska i regionu, domu rodzinnego. Projekt został  zrealizowany poprzez ideę czynnego uczestnictwa w kulturze w taki sposób, aby młodzi ludzie, we wspólnej przygodzie artystycznej, byli dla siebie przewodnikami i nauczycielami, aby  umieli dzielić się kulturą i tradycją miasta, bohaterów literackich, swych rodzin oraz wtajemniczać w jej intymność innych uczestników.

Badanie i gromadzenie treści odbywa się symultanicznie-dramowo w szkole, w formie wywiadów „w terenie”, w klubach osiedlowych,  w miejscach kultury, a także w prywatnych mieszkaniach z uwzględnieniem jednostkowości "eventów-przygód" rodzinnych. Takie działania mogą  spowodować, że historia nie będzie zarezerwowana tylko dla historyków czy badaczy dziejów, ale że zwykli mieszkańcy miasta też będą mogli opowiadać swoją historię, rozmawiać o niej, dzielić się nią, zadawać pytania.

Historia literacka i znanego środowiska kulturowego stanie  się czymś ważnym dla młodego pokolenia. Wydarzenia, wycieczki - "przygody", ich cel, przebieg  i treść nabiorą nowego, kulturowego znaczenia. No to zaczynamy przygody w Warszawie!