warszawski spacer z doktorem Judymem

W ramach realizowanego projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych pt. "Jak przygoda, to tylko w Warszawie" odbyliśmy spacer edukacyjny śladami Tomasza Judyma, bohatera "Ludzi bezdomnych". Obraz XIX-wiecznej Warszawy, wyłaniający się z powieści Stefana Żeromskiego „Ludzie bezdomni” jest opisem przepełnionym smutkiem, poczuciem społecznej niesprawiedliwości, przekonaniem o rozprzestrzeniających się chorobach i braku podstawowej higieny. Kolejnym opisem Warszawy jest bowiem  ten poczyniony z okazji wizyty Tomasza Judyma u swojego starszego brata Wiktora.

inscenizacja salon doktora Czernisza

W ramach realizowanego projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych pt. "Jak przygoda, to tylko w Warszawie" zainscenizowaliśmy salon warszawski, w którym zgromadziła się bogata elita ówczesnych warszawskich lekarzy. Pierwszym dosyć szczegółowym opisem stolicy jest ten wyłaniający się z kart odczytu Tomasza Judyma u doktora Czernisza, będący efektem kilku miesięcy obserwacji, setek przeczytanych artykułów i poczynionych badań. Ten referat głównego bohatera nie napawał optymizmem i chęcią odwiedzenie dzielnic, o których opowiadał.
Zebranych w salonie gospodarza przedstawicieli medycznej śmietanki stolicy młody, idealistyczny doktor przeniósł w swoim odczycie za mur powązkowski, a dokładniej na plac Parysowski. Miejsce to było wypełnione warsztatami i sklepikami Żydów, zamieszkałymi przez właścicieli. W takich warunkach na świat przychodziły nowe pokolenia handlarzy. Wszyscy tłoczyli się na małej przestrzeni, w powietrzu unosił się kurz, półki zalegał brud. Czy odczyt młodego lekarza-społecznika zainteresował środowisko warszawskie? My już wiemy, że nie. Prawdopodobnie największym zainteresowaniem cieszyły się desery serwowane w trakcie salonowego spotkania.

plakat projektowy

W ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych rozpoczęliśmy nowy projekt kulturowy pt. "Jak przygoda, to tylko w Warszawie". Projekt jest zgodny z Programem Rozwoju Kultury dla Warszawy oraz tendencjami oświatowo-kulturowymi i Warszawskim Programem Edukacji Kulturowej.  Uczniowie w trakcie kilku miesięcy realizują program edukacji kulturowej ZSG, tematem którego są realia kultury miejskiej - poznawanie przez młodzież dziedzictwa kulturowego Warszawy-najbliższego środowiska i regionu, domu rodzinnego. Projekt został  zrealizowany poprzez ideę czynnego uczestnictwa w kulturze w taki sposób, aby młodzi ludzie, we wspólnej przygodzie artystycznej, byli dla siebie przewodnikami i nauczycielami, aby  umieli dzielić się kulturą i tradycją miasta, bohaterów literackich, swych rodzin oraz wtajemniczać w jej intymność innych uczestników.

Badanie i gromadzenie treści odbywa się symultanicznie-dramowo w szkole, w formie wywiadów „w terenie”, w klubach osiedlowych,  w miejscach kultury, a także w prywatnych mieszkaniach z uwzględnieniem jednostkowości "eventów-przygód" rodzinnych. Takie działania mogą  spowodować, że historia nie będzie zarezerwowana tylko dla historyków czy badaczy dziejów, ale że zwykli mieszkańcy miasta też będą mogli opowiadać swoją historię, rozmawiać o niej, dzielić się nią, zadawać pytania.

Historia literacka i znanego środowiska kulturowego stanie  się czymś ważnym dla młodego pokolenia. Wydarzenia, wycieczki - "przygody", ich cel, przebieg  i treść nabiorą nowego, kulturowego znaczenia. No to zaczynamy przygody w Warszawie!

 

Z radością informujemy, ze rozpoczęliśmy realizację nowego projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych pt. „Jak przygoda, to tylko w Warszawie”.

Plakat projektu

Wycieczka do Muzeum Niepodległości

W ramach uroczystego podsumowania działań Beata Michalec przemawiavarsavianistycznych projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych spotkaliśmy się z przeszłością w Muzeum Niepodległości, w którym odbyło się interdyscyplinarne spotkanie edukacyjne, będące podsumowaniem projektu „Warszawa-stolica pojednania czyli odkrywanie tajemnic miasta różnorodności”. Wielokulturowe dziedzictwo Warszawy i współczesna różnorodność miasta były tematem szeregu realizowanych w trakcie projektu działań, które pozwoliły przyjrzeć się miastu i jego wielokulturowości  z różnych perspektyw, poruszyć kwestie tradycji współistnienia kultur w dawnej Warszawie i dzisiejszych relacji mniejszość-większość. 

uczeń imitujący Iwaszkiewicza

W ramach realizacji projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych „Warszawa-stolica pojednania czyli odkrywanie tajemnic miasta różnorodności” odbywamy spacery „in situ”, w trakcie których przenosimy się z warszawskimi autorami w świat stołecznych uczelni, teatrów, kawiarni, cukierni i bibliotek, aby poznać wielogatunkowy, synkretyczny charakter stolicy.

Warszawskimi śladami Jarosława Iwaszkiewicza - smakosza czekolady, kawy i miasta

Dziś zapraszamy was na spacer z kolejnym Skamandrytą - Jarosławem Iwaszkiewiczem, który przez ponad 80 lat bacznie śledził zmiany zachodzące w stolicy, krytykował ją, ale również angażował się w jej odbudowę jako miłośnik i wielbiciel.