W ramach programu wspierania uzdolnionych "Wars i Sawa" nasza szkoła prowadzi innowacyjne przedsięwzięcia, których celem jest rozbudzenie pasji poznawczych uczniów. Dziś prezentujemy uczniowski projekt lekcyjny przygotowany pod kierunkiem p. Małgorzaty Łukaszewskiej.

Zobaczyć świat inaczej … czyli kilka słów o sztuce dwudziestolecia międzywojennego

Sztukę dwudziestolecia międzywojennego najlepiej charakteryzują pojęcia nowatorstwa i awangardy. W każdej jej dziedzinie – malarstwie, rzeźbie, architekturze czy muzyce, mamy do czynienia z rewolucyjnym odejściem od tradycji i próbą stworzenia zupełnie nowej estetyki.

Spuścizna kulturalna okresu dwudziestolecia międzywojennego jest bogata, różnorodna i niejednolita. Świadczy to o wielokulturowości tamtych czasów.

Wiek XX wiek, a zwłaszcza dwudziestolecie zrywa ze sztuką elitarną, przeznaczoną dla niewielu i otwiera się na kulturę masową.

Okres między dwiema wojnami światowymi to dla sztuki polskiej czas wielkiego ożywienia artystycznego, swoistej erupcji nowych stowarzyszeń, komitetów, a także manifestów, deklaracji i programów twórczych. Ten entuzjazm przekładał się na wyjątkową aktywność artystów połączoną z niespotykaną „wędrówką” po owych związkach i ugrupowaniach. Także dzięki możliwości swobodnego przemieszczania się po Europie polscy artyści z sukcesami uczestniczyli w światowym życiu artystycznym.

Na lekcjach języka polskiego uczennice klas III - Martyna Makowska 3f, Oliwia Kowalczyk 3f oraz Marta Konopka 3i przygotowały prezentacje na temat  kubizmu i surrealizmu.

Kubizm

Surrealizm

Marc Chagall