Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

W Dzień Edukacji Narodowej przedstawiciele klas pierwszych i drugich, Dyrekcja i Nauczyciele spotkali się w małej sali gimnastycznej. Wszyscy wzięli udział w podniosłej uroczystości ślubowania i przekazania Sztandaru Szkoły młodszym klasom. Uroczystość poprowadziła pani Ewa Skrońc-Bielak, odpowiedzialna za przygotowanie całej imprezy.

Pani Dyrektor Marzena Cieślak powitała zebranych i zwróciła się do  uczniów klas pierwszych i drugich, którzy  dzięki ślubowaniu zostaną pełnoprawnymi  uczniami  Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego, szkoły z tradycjami, która od osiemdziesięciu pięciu lat kształci młodych ludzi, wyposaża ich w niezbędną wiedzę i umiejętności a jej uczniowie i absolwenci odnoszą krajowe i międzynarodowe sukcesy. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że  klasy pierwsze i drugie będą kontynuować tę chlubną tradycję. Zaapelowała też, aby uczniowie  nie bali się podejmowania wyzwań i korzystali ze wszystkich możliwości, które proponuje szkoła, rozwijali swoje umiejętności, pasje, zamiłowania i talenty, byli kreatywni i  otwarci na ludzi, których tu spotykają –  kolegów oraz nauczycieli. Życzyła, aby czas spędzony w szkole zapewnił wszystkim doskonały start w dorosłe życie.

 Po przemówieniu Pani Dyrektor wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn narodowy. Poczet sztandarowy składający się z uczniów klas maturalnych przekazał sztandar młodszym kolegom z klas trzecich. Następnie odbyła się ceremonia ślubowania. Przedstawiciele klas pierwszych i drugich złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły i zobowiązali się:

  • Wytrwale zdobywać wiedzę i rozwijać własną osobowość.
  • Kierować się ideałami prawdy, dobra i piękna, humanitaryzmu i demokracji.
  • Przestrzegać zasad etyki, tolerancji i współżycia społecznego.
  • Szanować prawa i tradycje Zespołu Szkół Gastronomicznych.
  • Dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych osób.
  • Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły.
  • Dbać o godność i honor ucznia szkoły.

Po zakończeniu przysięgi wyprowadzono poczet sztandarowy. Następnie zebrani obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy II C TGH. Przedstawili oni utwory Cypriana Kamila Norwida.

Na zakończenie głos zabrał Artur Bartosiak z klasy II C,  podziękował on wszystkim za przygotowanie uroczystości i udział w niej.

Miłym końcowym akcentem był poczęstunek przygotowany dla uczestników uroczystości - jabłka, śliwki i batoniki  dodatkowo osłodziły ten wyjątkowy dzień.

Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej