Mazowiecki Tydzień Bezbieczeństwa w ZSG    

13 maja 2022 r. nasza szkoła wzięła udział w konferencji inaugurującej Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa, która to konferencja została zorganizowana przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Kuratora Oświaty w Warszawie. Tematem spotkania była profilaktyka zagrożeń związanych z  bezpiecznym poruszaniem się po drogach, a także  kwestie bezpieczeństwa nad wodą i przyczyny powstawania pożarów.

     W ramach tegorocznej już dziewiątej edycji Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa, która odbywała się od 13 do 20 maja, w naszej szkole podjęto  wiele działań adresowanych do wszystkich uczniów ZSG. Miały one na celu uświadomienie młodzieży, z jakimi niebezpieczeństwami można się spotkać oraz jakich zasad należy przestrzegać, aby być bezpiecznym.

     Klasy pierwsze wysłuchały prelekcji pedagoga szkolnego na temat profilaktyki raka skóry. Uczniowie wzięli również udział w spotkaniu z funkcjonariuszem Policji, który poruszył problem zachowań ryzykownych i ich konsekwencji prawnych. Przypomniał też zasady bezpiecznego korzystania z hulajnóg elektrycznych. Do klas pierwszych adresowane były również zajęcia psychoedukacyjne poświęcone bezpieczeństwu w sieci prowadzone przez funkcjonariusza Straży Miejskiej.

     Z kolei uczniowie klas drugich wzięli udział w spotkaniach poświęconych profilaktyce raka piersi, jądra i szyjki macicy.

     Klasy trzecie spotkały się z przedstawicielką Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, która przestrzegała przed niebezpieczeństwami związanymi z hazardem.

     Dla najstarszych uczniów przygotowano spotkanie z funkcjonariuszem Policji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i skutków łamania przepisów ruchu drogowego.

     Szkolny Inspektor BHP, pan Grzegorz Tarach, zorganizował zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych.

     Uczniowie ZSG pod kierunkiem nauczycieli informatyków przygotowali także gazetki tematyczne dot. bezpieczeństwa, wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

Mazowiecki Tydzień Bezbieczeństwa w ZSG

Mazowiecki Tydzień Bezbieczeństwa w ZSG

Mazowiecki Tydzień Bezbieczeństwa w ZSG

Mazowiecki Tydzień Bezbieczeństwa w ZSG