W dniu 22.03.2024r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Świętego Patryka. W ramach obchodów odbyły się dwa konkursy.

Konkurs wiedzy o Irlandii i o św. Patryku został poprzedzony eliminacjami, w których udział wzięło dziewięć dwuosobowych drużyn, z czego wyłonione cztery przeszły do finału. Wyniki uczestników prezentują się następująco:

 

I miejsce: Natalia Tokaj i Tymoteusz Gocan, kl. 2a TGH

II miejsce: Kateryna Bierestnieva i Uliana Tokaj, kl. 1h TGH

III miejsce: Aleksandra Prus, kl. 4c TGH i Antoni Zalewski, kl. 3c TGH

Wyróżnienie otrzymały: Kamila Dąbrowska i Oliwia Kraska 2.

 

Konkurs na najciekawszą dekorację drzwi wygrali uczniowie klasy 4a. Chcąc nawiązać do tradycji obchodów, uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali dekoracje w zielonym kolorze. W ubraniach również dominowała zieleń. Uwagę przykuwały piękne, zielone kapelusze. Nie zabrakło też zielonych smakołyków. Można było poczęstować się zielonymi bezami i napojami przyrządzonymi przez uczniów. Wszyscy mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w zielonej foto budce.

Dziękujemy nauczycielom i uczniom za pomoc w przygotowaniach. 

Organizatorami wydarzenia byli: Sylwia Chilińska i Tomasz Żelechowski.

 

Przedstawiciele klas pierwszych, Dyrekcja i Nauczyciele spotkali się w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej i byli świadkami podniosłego ceremoniału.

Poczet sztandarowy składający się z uczniów klas maturalnych przekazał sztandar szkoły młodszym kolegom. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Ten bardzo uroczysty akt stał się oficjalnym potwierdzeniem ich przynależności do społeczności Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego.

Pani Dyrektor Marzena Cieślak powitała zebranych gości i zwróciła się do uczniów klas pierwszych, którzy od tego momentu stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły z tradycjami, od lat kształcącej młodych ludzi, odnoszących w przyszłości międzynarodowe sukcesy zawodowe. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że kolejne roczniki będą kontynuowały tę chlubną tradycję i podejmowały nowe wyzwania, dające możliwość rozwoju umiejętności i talentu. Pani Dyrektor życzyła owocnej nauki, satysfakcji i podejmowania właściwych decyzji, tak aby czas spędzony w szkole zapewnił wszystkim doskonały start w dorosłe życie.

Tegoroczne ślubowanie było wyjątkowym wydarzeniem również dzięki przybyciu znamienitych gości - pana Jarosława Uścińskiego - prezesa OSSKiC, a także przedstawicieli najlepszych warszawskich hoteli.

Mając na uwadze ciągłą potrzebę podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w branży HoReCa oraz konieczność wdrażania uczniów do wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, w trakcie uroczystości Pani dyrektor podpisała w imieniu szkoły dwa porozumienia patronackie z Hotelem Bristol, A Luxury Collection Hotel Warsaw oraz Nobu Hotel Warsaw. Partnerzy postanowili podejmować wspólne przedsięwzięcia o charakterze dydaktycznym na rzecz uczniów klas pierwszych.

Miłym końcowym akcentem była przedstawiona przez starsze koleżanki i kolegów część artystyczna przygotowana pod opieką pani Katarzyny Goliszewskiej-Szadury.

Po zakończeniu części oficjalnej grono pedagogiczne i zaproszeni goście udali się do szkolnej restauracji, gdzie mogli podziwiać umiejętności naszych uczniów.

 

 

 

 

Mazowiecki Tydzień Bezbieczeństwa w ZSG    

13 maja 2022 r. nasza szkoła wzięła udział w konferencji inaugurującej Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa, która to konferencja została zorganizowana przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Kuratora Oświaty w Warszawie. Tematem spotkania była profilaktyka zagrożeń związanych z  bezpiecznym poruszaniem się po drogach, a także  kwestie bezpieczeństwa nad wodą i przyczyny powstawania pożarów.

     W ramach tegorocznej już dziewiątej edycji Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa, która odbywała się od 13 do 20 maja, w naszej szkole podjęto  wiele działań adresowanych do wszystkich uczniów ZSG. Miały one na celu uświadomienie młodzieży, z jakimi niebezpieczeństwami można się spotkać oraz jakich zasad należy przestrzegać, aby być bezpiecznym.

     Klasy pierwsze wysłuchały prelekcji pedagoga szkolnego na temat profilaktyki raka skóry. Uczniowie wzięli również udział w spotkaniu z funkcjonariuszem Policji, który poruszył problem zachowań ryzykownych i ich konsekwencji prawnych. Przypomniał też zasady bezpiecznego korzystania z hulajnóg elektrycznych. Do klas pierwszych adresowane były również zajęcia psychoedukacyjne poświęcone bezpieczeństwu w sieci prowadzone przez funkcjonariusza Straży Miejskiej.

     Z kolei uczniowie klas drugich wzięli udział w spotkaniach poświęconych profilaktyce raka piersi, jądra i szyjki macicy.

     Klasy trzecie spotkały się z przedstawicielką Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, która przestrzegała przed niebezpieczeństwami związanymi z hazardem.

     Dla najstarszych uczniów przygotowano spotkanie z funkcjonariuszem Policji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i skutków łamania przepisów ruchu drogowego.

     Szkolny Inspektor BHP, pan Grzegorz Tarach, zorganizował zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych.

     Uczniowie ZSG pod kierunkiem nauczycieli informatyków przygotowali także gazetki tematyczne dot. bezpieczeństwa, wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

Pożegnanie klas IV

W piątek 29 kwietnia 2022 roku odbyła się uroczystość pożegnania Absolwentów. Tego dnia spotkali się oni wraz z wychowawcami w nowej sali gimnastycznej. Uczestnikami uroczystości byli też rodzice uczniów, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni Goście.

O godzinie 9.00 rozpoczęła się część oficjalna, którą poprowadzili uczniowie klasy III ap - Weronika Gurynow, Kacper Amerek i Bartosz Palkowski. Przywitali oni Dyrekcję, nauczycieli i uczniów. Następnie wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Głos zabrała Pani Dyrektor Marzena Cieślak i  zwróciła się do absolwentów, którzy w tym dniu oficjalnie żegnali się ze szkołą. Wskazała, że za nimi już cztery lata wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych wzlotów i być może niewielkich porażek, które wspólnie udało się przekuć w sukces. Był to czas, w którym zawiązywali nowe przyjaźnie. Niektóre z nich będą zapewne trwały przez całe życie.  Nauka w tej szkole to już historia, którą tworzyli i już na zawsze w niej pozostaną.  Jednocześnie jest to zakończenie pewnego etapu i początek nowego okresu w życiu. Dyrektor Marzena Cieślak wskazała, że przed nimi otwiera się droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. Droga, na której spotkają radość i łzy. Z maturzystami związane są duże nadzieje, ponieważ wiedza, zdolności i umiejętności zdobyte, odkrywane i rozwijane w tej szkole, będą procentowały i pozwolą przetrwać wszystkie gorsze chwile i przekuć je w radość sukcesu. Dyrekcja i nauczyciele są z nich dumni!

Pani Dyrektor życzyła, aby doświadczenia zdobyte na tym etapie edukacji dodały absolwentom odwagi, wiary w siebie i pomogły spełniać marzenia oraz realizować pasje. Przed nimi nowe wyzwania, które przynosi dorosłe życie. Jedni będą kontynuować niełatwą naukę na poziomie wyższym, innym zapewne uda się znaleźć upragnioną pracę. Na zakończenie pani Dyrektor życzyła wszystkim, aby założone cele udało się zrealizować, a życie absolwentów było wypełnione sukcesami i szczęśliwymi chwilami.

Pożegnanie klas IV

Następnie Pani Marzena Cieślak podziękowała wychowawcom klas czwartych za trud włożony w czteroletnią pracę - za motywowanie uczniów do nauki, rozwijanie zainteresowań, wspieranie w trudnych momentach. Nauczyciele otrzymali oficjalne podziękowania i nagrody książkowe.
W kolejnej części uroczystości głos zabrała przedstawicielka klas trzecich, Weronika Gurynow, która podziękowała starszym kolegom za wspólnie spędzone lata i życzyła im sukcesów na egzaminach maturalnych. Podobne przesłanie miało przemówienie pań Katarzyny Goliszewskiej-Szadury i Marzeny Dymarskej, które wystąpiły jako przedstawicielki wychowawców. Na zakończenie tej części uroczystości głos zabrali reprezentujący Absolwentów -  Kinga Owsiewska i Bartek Ciesielski, którzy podziękowali za cztery wspólne, twórcze lata w szkole.


Pożegnanie klas IV

Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły wręczono dyplomy i nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce oraz mającym na swym koncie sukcesy sportowe. Pani Dyrektor ponownie zabrała głos. Życzyła maturzystom powodzenia, wytrwałości i osiągnięcia wymarzonych wyników egzaminów. Przywołała słowa Alberta Einsteina: „Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.” Życzyła absolwentom, aby kroczyli tą drugą drogą, zachwycając się pięknem świata, aby byli po prostu szczęśliwi…

Pożegnanie klas IV

Na zakończenie oficjalnej części głos zabrała Pani Ewa Bielak, która była odpowiedzialna za przygotowanie całej imprezy. Wskazała, że jest to rok szczególny w życiu wielu osób w szkole, ale przecież „wszystko przemija, tak chce przeznaczenie i tylko jedno zostaje - wspomnienie”. Życzyła wszystkim, aby pozostali dla siebie właśnie tym, pięknym, dobrym wspomnieniem, którego nie zmieni czas.  Następnie zebrani obejrzeli krótkie przedstawienie przygotowane przez Koło Teatralne „Wóz Tespisa”, które po raz ostatni w tej szkole wystąpiło w przedstawionym składzie pod przewodnictwem pani Ewy Bielak.  Uczniowie klas 4d ( Aleksander Majewski, Wiktoria Lewandowska, Kinga Owsiewska, Bartek Ciesielski) przedstawili autorski szkic kabaretowy pt. „Szkoła”, który rozbawił zebranych. Nie zabrakło również piosenki w wykonaniu Malwiny Maśny, której towarzyszyli z ruchem scenicznym Michał Skolimowski, Adam Glegolski i pozostali uczestnicy występu.

Po zakończeniu imprezy uczniowie i ich wychowawcy udali się do klas, gdzie wręczono świadectwa ukończenia szkoły.

Na zakończenie pani dyrektor dodała, że przed absolwentami stoją ostatnie dni wytężonej pracy - 4 maja rozpoczynają się egzaminy maturalne, dlatego cała społeczność szkoły będzie trzymać kciuki za ich powodzenie!

Pożegnanie klas IV

Pożegnanie klas IV

Pożegnanie klas IV

Pożegnanie klas IV

Pożegnanie klas IV

Pożegnanie klas IV

Pożegnanie klas IV

Pożegnanie klas IV

Spotkanie emerytowanych nauczycieli

W czwartek 12 maja do naszej szkoły przybyli  wyjątkowi goście. Byli to nauczyciele emeryci od wielu lat związani z naszą placówką. Spotkanie odbyło się w restauracji szkolnej, która zaproponowała smaczny poczęstunek. Przygotowali go uczniowie pod kierunkiem Pani Marii Morawskiej, kierownik warsztatów szkolnych.

Na początku uroczystości  Pani Dyrektor Marzena Cieślak przywitała gości i  złożyła  im życzenia z okazji minionych Świąt Wielkanocnych. Dalszą część spotkania  wypełniły rozmowy i wspomnienia. Zebrani wracali myślami do przeszłości, kiedy byli pracownikami ZSG na Poznańskiej. Spędzili tu dużą część swojego życia i stali się częścią historii szkoły.

Cieszymy się ze spotkania i dziękujemy za przybycie. Mamy nadzieję, że więź ze szkołą będzie trwała przez wiele lat.

Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

W Dzień Edukacji Narodowej przedstawiciele klas pierwszych i drugich, Dyrekcja i Nauczyciele spotkali się w małej sali gimnastycznej. Wszyscy wzięli udział w podniosłej uroczystości ślubowania i przekazania Sztandaru Szkoły młodszym klasom. Uroczystość poprowadziła pani Ewa Skrońc-Bielak, odpowiedzialna za przygotowanie całej imprezy.

Pani Dyrektor Marzena Cieślak powitała zebranych i zwróciła się do  uczniów klas pierwszych i drugich, którzy  dzięki ślubowaniu zostaną pełnoprawnymi  uczniami  Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego, szkoły z tradycjami, która od osiemdziesięciu pięciu lat kształci młodych ludzi, wyposaża ich w niezbędną wiedzę i umiejętności a jej uczniowie i absolwenci odnoszą krajowe i międzynarodowe sukcesy. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że  klasy pierwsze i drugie będą kontynuować tę chlubną tradycję. Zaapelowała też, aby uczniowie  nie bali się podejmowania wyzwań i korzystali ze wszystkich możliwości, które proponuje szkoła, rozwijali swoje umiejętności, pasje, zamiłowania i talenty, byli kreatywni i  otwarci na ludzi, których tu spotykają –  kolegów oraz nauczycieli. Życzyła, aby czas spędzony w szkole zapewnił wszystkim doskonały start w dorosłe życie.